Izveštaj o aktivnostima tokom 2021. godine

Tokom 2021. godine održano je 58 sastanaka Upravnog odbora, jedan sastanak Nadzornog odbora, jedna sednica Skupštine udruženja, pet radionica, jedna debata, tri ulične akcije, dve protestne blokade saobraćaja, data je podrška i organizovano učešće u ekološkim protestima na nacionalnom nivou, održano je nekoliko konferencija za novinare i snimljeno više sati multimedijalnih sadržaja.
2021. godinu obeležila je kombinacija pritisaka na građanske aktiviste od strane vlasti i ignorisanje građana i njihovih prava od strane institucija.

U januaru je podnet zahtev inspekciji rada da se izvrši nadzor radnog logora Linglonga.

Predsednica Vlade Ana Brnabić pozvana je da se izjasni o “fabrici vode” u koju je država uložila ogromna sredstva, a ono eksplodiralo i obustavilo probni rad.

U februaru, na sednici skupštine Udruženja usvojen je godišnji finansijski i izveštaj o radu tokom 2020. godine i najavljen je početak inicijative „Građani imaju moć“ u okviru koje je održana prva edukativna radionica koja predstavlja i poslednji događaj Udruženja u Kulturnom centru Zrenjanina jer je nakon toga gradski odbor SNS svojim zvaničnim saopštenjem i prozivkama Građanskog preokreta blokirao dalju saradnju s javnim institucijama koje imaju prostore pogodne za rad nevladinog sektora.
Iako je informacija o javnoj raspravi dosta dobro sakrivena, blagovremeno je organizovan odlazak građana u Novi Sad gde je zabeleženo sprečavanje sprovođenja javne rasprave o Studiji procene uticaja na životnu sredinu Linglonga.

Posle jedanaest meseci trajanja inicijative „Zajedno do vode“ predstavnici gradske vlasti odbijaju da daju građanima informacije u vezi sa „Fabrikom vode“, a među njima i najčešće pozivan v.d. direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“  Predrag Bodiroga.

U martu, deljen je Bilten “Zajedno do vode 2” građanima koji ne koriste internet, a žele da saznaju informacije koje im nisu dostupne u medijima zbog režimske kontrole. Bilten sadrži tekstove stručnjaka kao i analize mogućih rešenja vodosnabdevanja. Dodatni tiraž biltena deljen je građanima povodom obeležavanja Svetskog dana voda 22. marta, dok gradske vlasti i dalje skrivaju izveštaj komisije JKP „Vodovod i kanalizacija“ kao i izveštaj formirane gradske komisije za vodosnabdevanje.

Održana je i druga edukativna radionica u okviru inicijative „Građani imaju moć“.

Pružena je podrška redakciji KRIK koja se ponovo našla na meti tabloida.

U aprilu je upozoreno da je pogon za preradu plastike Feitiansuye u Perlezu kod Zrenjanina stvorio divlju deponiju.

Pobuna protiv zagađivača je nastavljena kroz podršku ekološkom ustanku održanom u Beogradu.

Održana je treća edukativna radionica u okviru inicijative „Građani imaju moć“ sa temom koja ukazuje na loše postupanje gradske administracije, što ne iznenađuje, naročito kada je opšte poznato kako veliki deo zaposlenih u zrenjaninskoj gradskoj upravi dolazi do posla.

U maju je pokrenuta veb aplikacija Prijavi problem sa ciljem prikupljanja i analize problema koji muče građane.

Nastavljen je monitoring izgradnje Linglonga i nebrige vlasti o stanovništvu koje već 17 godina nema pijaću vodu otkrivanjem dokumentacije o ulaganju u infrastrukturu za potrebe te fabrike i o plaćanju razminiranja terena u vlasništvu Linglonga iz gradskog budžeta.

Zbog sumnje da je učinjeno teže krivično delo, nepostupanje po naredbi građevinskog inspektora koji se tiče gradnje bez građevinske dozvole, podnete su krivične prijave protiv odgovornih lica investitora i izvođača radova u Linglongu.

Incident zabeležen ispred gradilišta Linglonga tokom davanja izjave člana UO Udruženja holandskoj televiziji, obeležio je ovaj mesec i izazvao pažnju drugih televizijskih ekipa koje su naišle na isti problem.

Održana je debata o “Fabrici žednih” koja je obuhvatila sve dosadašnje napore da se problem vodosnabdevanja Zrenjanina reši.

U junu je Upravnom sudu podneta tužba protiv Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i traži se poništavanje građevinske dozvole Linglongu. Ranije zaključenu gradnju bez građevinske dozvole i naredbu o rušenju od strane državnog organa niko nije kontrolisao, Građevinska inspekcija Grada Zrenjanina se proglasila nenadležnom, a Pokrajinski sekretarijat nema informacije o tome, niti je odgovorio šta će, kada i kako preduzeti.

Premijerno je na N1 televiziji emitovana emisija produkcijske kuće JSP “Državni ping-pong sa građanima” u čijem su snimanju učestvovali aktivisti Udruženja.

Alarmirana je javnost kada je, uprkos lošem iskustvu s javno-privatnim partnerstvom u komunalnoj oblasti na primeru „fabrike vode“, gradska vlast u Zrenjaninu nastavila sa ovom lošom praksom kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

U julu je povodom predloga o izmenama Zakona o vodama i otvaranjem prostora za sistemsku korupciju, Udruženje reagovalo i uputilo apel za pobunu koji je urodio plodom i posle pritiska javnosti predsednik republike ga nije potpisao, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučilo je da predloži Vladi Srbije povlačenje iz procedure predloga tog zakona.

Zatraženo je da Tužilaštvo otvori istragu o vezama Vučića i SNS sa kriminalnim grupama.

Predata je tužba protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i zatraženo je poništavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U avgustu je na konferenciji za novinare najavljena inicijativa “Aktivni građani” koja ima zadatak da kroz radionice, panele i interaktivnu veb aplikaciju edukuje građane, podstakne na debate kojih nema u institucijama, stimuliše učešće u formulisanju predloga, peticija, anketa i utiče na sveukupnu jaču aktivnost građana u javnom životu.

Sprovedena je blokada magistralnog puta Beograd-Zrenjanin kao znak protesta zbog suspendovanja države u slučaju Linglonga.

U septembru je pružena podrška i uzeto učešće na “ustanku za opstanak”, na kojem je govorio član UO Građanskog preokreta.

Ukazano je javnosti da samovoljom vlasti u selu Ečka predstoji gradnja Linglongovih stambenih objekata za smeštaj radnika veće spratnosti od zakonom dozvoljene, a dok se ti objekti ne izgrade dozvoljava se opstajanje radnog logora za koji odavno postoji nalog za rušenje.

Ukazano je i na pritisak policije na aktiviste u Zrenjaninu.

U oktobru je održana prva edukativna radionica u okviru inicijative “Aktivni građani” na kojoj je gost-predavač bio Rodoljub Šabić, pravnik i bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Krajem meseca na televiziji N1 premijerno je emitovan film “Ispod površine: Ping-pong Linglonga” u čijem stvaranju je učestvovalo Udruženje.

Aktivirana je aplikacija aktivnigradjani.rs

U novembru je u okviru kampanje “Protiv kapitalnih mahinacija” održana ulična akcija kojom se zahteva zaustavljanje gradnje Linglonga, a ovaj zahtev je ponovljen nakon otkrića još jednog radnog logora u blizini buduće fabrike u kom su smešteni vijetnamski radnici.

Data je podrška protestima i blokadama povodom izmena Zakona o eksproprijaciji i zatraženo je hitno puštanje privedenih demonstranata.

Upućeno je otvoreno pismo Vladi Republike Srbije od strane ujedinjenih organizacija civilnog društva i zatraženo da se Vlada jasno odredi prema pretnjama koje aktivisti dobijaju povodom podrške uklanjanju murala Ratku Mladiću, uključujući i pretnje aktivistima na samom skupu, na koje prisutni službenici policije nisu reagovali.

Udruženje je pozvalo Republičko javno tužilaštvo da hitno reaguje protiv Dragoslava Bokana i televizije Pink zbog izjava netrpeljivosti, nacionalne mržnje i povrede ugleda Marinike Tepić.

U decembru je u znak protesta zbog izmena Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu, podržana blokada magistralnog puta Beograd-Zrenjanin kod Linglonga.

Nakon što su građanima počeli da stižu prekršajni nalozi zbog blokade, pružena im je pravna i logistička pomoć i predati su zahtevi za sudsko odlučivanje.

Pozdravljena je Rezolucija Evropskog parlamenta o Linglongu.

Fotografijama i snimkom su dokumentovane tvrdnje da se Linglong povezuje sa rekom cevima prečnika oko 1,5 metar, i da je ministar građevinarstva potvrdio postojanje nelegalne gradnje Linglonga.

Održana je druga edukativna radionica u okviru inicijative “Aktivni građani” na kojoj je gost-predavač bila Dragana Pećo, novinarka KRIK-a.

Upućena je preporuka građanima o referendumu koji se odnosi na promenu Ustava.

Godina je zaokružena priznanjem koje je Građanski preokret dobio od Građanskih inicijativa povodom obeležavanja Dana ljudskih prava.

Izveštaj sačinili: Dragana Popović i Dušan Kokot, članovi UO