Skupština grada Zrenjanina legalizuje radni logor Linglonga

Skupština grada Zrenjanina je na jučerašnjoj sednici usvojila Odluku o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone ”Jugoistok I”. Prema rečima zamenika gradonačelnika Saše Santovca, ova odluka je usvojena jer postoje investitori koji prilikom izgradnje objekata žele da u okviru svoje parcele, ili pored nje, naprave gradilišni kamp koji će biti privremenog karaktera.

Na ovaj način Skupština grada Zrenjanina pokušava retroaktivnu legalizaciju radnog logora koji je izgrađen na parcelama preduzeća “Penfarm” i “Rakić plast”, a u kojem borave radnici angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong.

Građanski preokret je početkom januara, nakon uvida u urbanističke projekte “Penfarma” i “Rakić plasta”, pozvao Gradsku upravu Grada Zrenjanina da poštuje zakonske propise iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i poništi sve do sada preduzete radnje u vezi s tim objektima.
Upitana je i Vlada Republike Srbije da li kineska kompanja Linglong, njeni kooperanti i izvođači radova uživaju eksteritorijalna prava u Srbiji u pogledu angažovanja i smeštaja radne snage i pozvano tužilaštvo i nadležna inspekciju rada da odmah provere postojanje radnog logora u Industrijskoj zoni Jugoistok u Zrenjaninu i uslove pod kojima žive i rade graditelji fabrike guma, odnosno da li je u pitanju prisilni rad.

Građanski preokret je juče podneo i formalni Zahtev Inspekciji rada da izvrši nadzor na parcelama firmi “Penfarm” i “Rakić plast” i utvrdi postojanje ugovora o radu za sve zatečene osobe, da proveri njihove prijave na obavezno socijalno osiguranje, da utvrdi adekvatnost uslova za boravak u privremenim objektima, a posebno njihovu protivpožarnu bezbednost jer se nalaze u blizini izgradnje dalekovoda snage 20 kilovata. Zahtevano je i da se provere boravišne dozvole stranih državljana zatečenih na licu mesta.

Zahtev podnet Inspekciji rada

Povezana vest: