PRIJAVI PROBLEM U ZRENJANINU

Zrenjanincima je od danas dostupna veb aplikacija ”Prijavi problem” preko koje mogu da prijave komunalne i druge probleme u svom okruženju ili ukažu na nezakonito ili nesavesno ponašanje organa vlasti. Do aplikacije se dolazi preko internet portala Građanskog preokreta na adresi: gradjanskipreokret.rs

Nakon prijave, svaki problem će se detaljno analizirati, a zatim elektronskim putem proslediti na rešavanje organima vlasti SISTEMOM 48. Građani mogu da se potpišu, ali mogu i da odaberu da ostanu anonimni. U tom slučaju bi se pred institucijama kao podnosilac zahteva pojavljivao Građanski preokret.

Pomoću veb aplikacije “Prijavi problem” je omogućeno da se vrši analiza, pretraga i izveštavanje o broju i strukturi problema, kao i o primerima dobre i loše prakse njihovog (ne)rešavanja od strane lokalne samouprave u Zrenjaninu i drugih institucija.

Aplikacija je izrađena u okviru projekta ”Građanski uzbunjivač” koju Građanski preokret sprovodi uz podršku CRTE. Građanski preokret želi da organi Zrenjanina, Vojvodine i Srbije efikasno preduzimaju sve mere iz svojih nadležnosti kako bi se brzo rešavali zahtevi građana, a Zrenjanince poziva da koriste aplikaciju i tako doprinesu boljem funkcionisanju grada u kojem žive.