Država suspendovana u interesu Linglonga

Pre tačno dva meseca istekao je rok koji je Pokrajinski građevinski inspektor dao kineskoj kompaniji Linglong da na svom gradilištu fabrike automobilskih guma u Zrenjaninu sprovede naredbu o uklanjanju bespravno podignutih objekata na preko 47 hiljada kvadratnih metara.

Odmah po isteku tog roka, zbog očiglednog nesprovođenja naredbe građevinskog inspektora, Građanski preokret je podneo zahtev za vanredni inspekcijski nadzor, ali od nadležnih iz Autonomne pokrajine Vojvodine do sada nije dobio odgovor.

Građanski preokret je zbog gradnje bez građevinske dozvole podneo krivične prijave protiv odgovornih lica investitora i izvođača radova na gradilištu Linglonga, ali tužilaštvo još uvek nije reagovalo.

Građanski preokret je tužio Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj zbog nezakonito izdate građevinske dozvole Linglongu, kojom se pokušava naknadno pravno pokriće divlje gradnje, ali Upravni sud o tome još uvek nije odlučivao.

Na čekanju je i prošlogodišnja  tužba protiv Gradske uprave grada Zrenjanina zbog date saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu prve faze izgradnje Linglongove fabrike, kao i ovogodišnja tužba protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine zbog date saglasnosti na ekološku studiju druge faze izgradnje te fabrike.

Sada je već očigledno da su sve tri grane vlasti, i država u celini, suspendovani u interesu Linglonga. To nije sitno “gledanje kroz prste” investitoru, već snažna podrška velikom bezakonju. Istovremeno, to je i ozbiljan signal da državni organi neće zaštititi građane i javni interes ni kada ta fabrika proradi i počne da ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ako institucije u dužem vremenskom periodu ne rade po zakonu i očigledno ne štite javni interes, na njima će biti odgovornost za iskazivanje građanskog nezadovoljstva vaninstutucionalnim sredstvima.