PRIDRUŽI SE

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 ili više godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu – ukoliko je finansijski u mogućnosti
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.

Popunite online pristupnicu

Potrebno je popuniti sva polja u formularu.  ZaposlenNezaposlen

  Želim da budem član Građanskog preokreta

  Prihvatam Statut i programska načela udruženja, pročitaj/preuzmi Statut ovde