Studiju Linglonga treba odbiti iz formalnih i sadržinskih razloga

S obzirom na to da jučerašnja javna rasprava nije održana u skladu s propisima, odnosno odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine je dužan da odbije Studiju koju je priložio investitor Linglong, a tiče se fabrike pneumatika u Zrenjaninu.

Osim formalnih, veoma su značajne i sadržinske manjkavosti priložene studije. Građanski preokret ukazuje na nekoliko:

1. Netačno je navedena, odnosno umanjena razdaljina stambenog naselja od fabričkog kompleksa, što znači da nisu vršena precizna terenska merenja.
2. Nije navedeno na koji način i kojim instrumentima će biti mereno zagađenje vazduha produktima sagorevanja, odnosno smrada, jedinjenja sumpora, azota, čađi i pepela.
3. Nije odgovoreno na pitanje da li će i na koji način građani biti u mogućnosti da se u realnom vremenu informišu o zagađenosti vazduha u blizini fabričkog postrojenja i obližnjim naseljima, jer to sada nije moguće u gradu Zrenjaninu.
4. Nije navedeno koji su kapaciteti fabričkog postrojenja, industrijske zone i grada Zrenjanina za protivpožarnu zaštitu i sanaciju eventualnog požara.
5. Nije razmatrano kako će na zagađenje životne sredine, a posebno na 240 vrsta ptica u svega dva kilometra udaljenom rezervatu “Carska Bara” svojom bukom, izduvnim gasovima i podizanjem prašine uticati više stotina šlepera koji će svakodnevno dovoziti sirovine i odvoziti gotove proizvode iz fabrike.
6. Nije precizirano u kojoj ambalaži i koliko dugo će se u fabričkom kompleksu skladištiti hazardno otpadno procesno ulje.
7. Nije navedeno na koji način će se postupati s otpadnom rashladnom vodom.
8. Nije obrazloženo kako će priključenje fabričkog kompleksa na vodovodnu mrežu Grada Zrenjanina uticati na zdravlje stanovništva, s obzirom na to da je predviđena potrošnja vode oko 4700 kubnih metara dnevno, a poznato je da Zrenjanin već ima problem s količinom vode i pritiskom u vodovodnom sistemu, da je vodovodna mreža stara i sa čestim havarijama.
9. Nije navedena precizna struktura “praškastih materija” koje će postrojenje emitovati.
10. Nisu navedene precizne tehnike i protokoli koje će postrojenje koristiti za zaštitu vazduha i voda.

Studija je prepuna opštih mesta i neutemeljenih tvrdnji.
Izrađivač studije, preduzeće Enacta doo Beograd-Vračar, koje je u Agenciji za privredne registre klasifikovano kao mikro privredno društvo, nije pružilo dokaze da su u izradi studije učestvovala lica koja ispunjavaju zakonske minimume. Po Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu svi moraju imati visoku stručnu spremu i najmanje pet godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta. U dostupnoj dokumentaciji nisu dostavljeni dokazi za tri od šest članova, od kojih je očigledno da bar jedan ima srednju školu i automatski neodgovarajuću licencu.

Kompletno mišljenje Građanskog preokreta možete pročitati OVDE.

Izgradnja fabrike automobilskih guma Linglong od početka prate nezakonita postupanja investitora i organa vlasti Republike Srbije. Poslednje u nizu je jučerašnje sprečavanje zainteresovanih građana da prisustvuju javnoj raspravi o ekološkoj studiji. Umesto da obezbedi adekvatan prostor za sve uredno, unapred i pismeno prijavljene učesnike, ili da odloži raspravu do poboljšanja zdravstvene situacije, Pokrajinski sekretarijat je sprečio njeno sprovođenje po slovu i u duhu zakona, zbog čega će biti tužen Upravnom sudu. Više od pedeset građana, uz zakonske zastupnike Građanskog preokreta, onemogućeno je da investitoru, izrađivaču studije i tehničkoj komisiji državnog organa postave pitanja i čuju odgovore, što su i naveli u podnescima Pokrajinskoj vladi.

Podnesci građana koji nisu pušteni na javnu raspravu