Državni organi rade za Linglong, a ne za građane i javno dobro

Sutra se pred Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i životnu sredinu AP Vojvodine održava javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu jednog dela buduće fabrike automobilskih guma Linglong.

Fabrika automobilskih guma Linglong je odlukom Vlade Srbije proglašena “projektom od nacionalnog značaja”, a prvu lopatu betona u njene temelje bacio je predsednik republike Aleksandar Vučić. Država je tom investitoru poklonila 97 hektara bivših njiva u sred poljoprivredno-prehrambenog područja i dala mu novčanu pomoć ukupne vrednosti preko 80 miliona evra.

Kada je došao red na ekološke teme u vezi s ovom fabrikom, grandioznost i pompa su zamenjeni birokratskom tunjavošću i skrivanjem od javnosti. U septembru prošle godine policija je sprečila stotinak građana da uđu na javnu raspravu o ekološkoj studiji prve faze izgradnje te fabrike, pravdajući to protivepidemijskim merama. Poziv na tu javnu raspravu objavljen je samo u štampanom izdanju lokalnog lista “Zrenjanin”.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je 14. januara objavio u štampanom izdanju dnevnog lista “Dnevnik” da je u toku javni uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu drugog dela buduće fabrike guma Linglong, kao i da je javna rasprava zakazana za 18. februar (sutra). Oglas je minijaturnih dimenzija, na 18. stranici.

Objave o javnom uvidu i javnoj raspravi nema na sajtu Pokrajinskog sekretarijata, a podnetu Studiju o kojoj je reč mogu da pronađu samo izuzetno vični za pretrage po tom internet portalu.

Na taj način je nastavljena praksa da se informacije o ekološkim studijama “projekta od nacionalnog značaja” i raspravama o njima vešto kriju od najšire javnosti jer ih nema u elektronskom obliku na internetu, a štampaju se u niskotiražnim novinama koje se ne distribuiraju u celoj državi.

Oglas koji je objavio Pokrajinski sekretarijat obiluje pokušajima da se destimuliše učešće u javnoj raspravi jer sadrži zahtev da se svi zainteresovani za nju prijave unapred, a da organizacije delegiraju samo po dva predstavnika. Najavljuje se i sukcesivno izvođenje javne rasprave, ako broj zainteresovanih bude velik, bez preciziranja koji je to broj.

Takve restrikcije, koje su protivne smislu i suštini javne rasprave, da svi mogu da prisustvuju, svi da čuju sva pitanja i sve odgovore, nemaju osnova ni u Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu ni u Pravilniku o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Sva dosadašnja postupanja državnih, pokrajinskih i organa Grada Zrenjanina ukazuju na to da su istitucije političkom voljom upregnute da rade u interesu Linglonga, a ne građana i javnog interesa.

Oglas u novosadskom “Dnevniku”