Kako prečistiti zrenjaninsku vodu?

Branislav Simonović, doktor fizičke hemije i profesor univerziteta u penziji, napisao je autorski tekst za potrebe Inicijative “Zajedno do vode”.

Tekst u celini možete preuzeti OVDE. Objavljivanje celine ili delova teksta dozvoljeno je uz navođenje da je napisan u okviru Inicijative “Zajedno do vode” koju u Zrenjaninu sprovodi Građanski preokret.

Na početku teksta je analiza laboratorijskih rezultata sirove zrenjaninske vode iz 2004. i iz 2020. godine, uz ukazivanje koji sve parametri tu vodu čine neupotrebljivom za piće i koji je njihov uticaj na zdravlje.
Najveći deo teksta posvećen je arsenu. U tom delu je ukazano na problem koji se javlja pri određivanju utroška kalijum permanganata, koji je mera za ukupni sadržaj organskih materija u vodi. Posebno su obrađene osobine sistema sa arsenom i gvožđem, što je veoma bitno za rešavanje ovog problema. Zatim se analizira izbor najbolje tehnologije za prečišćavanje vode.
Na kraju je i logička analiza nekih rezultata prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu. To do sada niko nije uradio, a veoma je važno da bi se sagledalo šta nije dobro u primenjenom postupku.

Branislav Simonović je doktorirao na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu i ima zvanje naučnog savetnika. Gotovo celi radni vek proveo je u Institutu za opštu i fizičku hemiju, a radio je i kao profesor fizike i hemije u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu i kao asistent na grupi za fizičku hemiju Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu. Član je Društva fizikohemičara Srbije i Evropskog društva istraživača raka. Član je Programskog saveta za hemiju Istraživačkog centra u Petnici. Bavi se osnovnim i primenjenim istraživanjima u fizičkoj hemiji, biotehnologiji i zaštiti životne sredine. Objavio je 209 naučnih radova, saopštenja, tehničkih unapređenja i patenata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i više od 40 elaborata i studija. Dobitnik je više priznanja i nagrada.