Akcijom obeležen Svetski dan voda

U vodi je nastao život na zemlji. Bez čiste i zdrave vode nema života. Na značaj vode za razvoj ljudskog društva ukazuje činjenica da su prve velike civilizacije nastale u dolinama velikih reka. Tri četvrtine Zemlje pokrivene su vodom. Da li toliko velika količina znači da vodi nije potrebna zaštita od zagađenja? Ranije se smatralo da je čista voda neiscrpan resurs. Međutim, zbog porasta broja stanovnika na Zemlji, širenja velikih gradova i razvoja industrije, kvalitetna voda postaje sve dragocenije prirodno bogatstvo.

Vodeni omotač Zemlje obuhvata sve vode na našoj planeti, u okeanima i morima, jezerima, rekama, močvarama, lednicima, Zemljinoj kori i atmosferi. Od ukupne zapremine vode na planeti čak 97% čine okeani i mora, dok samo 3% čine vode na kopnu koje su uglavnom slatke, ali najveći deo se nalazi u vidu leda (69%). Podzemne vode su najčistije i najkvalitetnije jer se sporo kreću kroz slojeve u zemljinoj kori i prirodno prečišćavaju. Podzemna voda je i najbolja pijaća voda, ali je kao i površinska izložena zagađivanju. U gusto naseljenim delovima sveta, u vode dospevaju đubriva spirana kišom, otpadne komunalne i industrijske vode, a to ugrožava živi svet jezera, reka i mora. Zbog zagađivanja se smanjuje količina kiseonika u vodi, što izaziva uginuće živog sveta. Takva voda postaje „mrtva“. S povećanjem životnog standarda stanovništva raste i potrošnja vode, a povećava se i količina otpadnih voda. Nestašica vode za piće jedan je od najvećih problema savremenog društva.

Zbog vode se mogu voditi ratovi. Mnoge velike rečne slivove deli više država pa stručnjaci smatraju da će opasnost od izbijanja „ratova za vodu“ biti sve veća s porastom broja stanovnika. Prema međunarodnim zakonima voda nije ničije vlasništvo, ali danas se države u gornjim delovima slivova velikih reka teško mogu sprečiti da koriste vodu, a da ne nanose štetu susedima u nižim delovima slivova. Nedostatak političke volje doveo je do toga da je svet suočen sa velikom krizom snabdevanja vodom.

Štednja i zaštita voda zajednička je obaveza svih nas. Da bi se zaštitilo čovekovo zdravlje i očuvala voda, mora se posvetiti veća pažnja eliminaciji uzroka zagađivanja i prečišćavanju otpadnih voda. Podizanje nivoa ekološke svesti stanovništva o značaju vode za opstanak veoma je važno. Mora da se deluje odmah! Ono što nama izgleda malo i nebitno danas, nekome drugom će u budućnosti mnogo da znači.

Rezolucijom Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine 22. mart je usvojen kao Svetski dan voda (World Water Day) sa ciljem da podseti na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Način kako upravljamo i koristimo vodu određuje vrednovanje vode. Vrednost vode je mnogo više nego njea cena s obzirom na to da voda ima ogromnu i kompleksnu vrednost za domaćinstva, kulturu, zdravlje, obrazovanje, ekonomiju i integritet životne sredine. Zanemarivanjem bilo koje od ovih vrednosti povećava se rizik lošeg upravljanja ovim ograničenim, nezamenljivim resursom.

Akcija podele biltena kod gradske pijace

Svetski dan voda je idelan trenutak da se stanovnici Zrenjanina zapitaju da li su deo sveta koji je prepoznao važnost dostupnosti čiste vode svim ljudima ili su deo nekog eksperimenta preživljavanja uz zagađenu vodu.

Građanski preokret je obeležio Svetski dan voda uličnom akcijom, podelom biltena posvećenog čistoj vodi i u razgovoru s građanima.

Bilten možete preuzeti ovde.

Razgovor o Inicijativi “Zajedno do vode” i Svetskom danu voda