Krivične prijave protiv odgovornih za nelegalnu gradnju fabrike guma Linglong

Građevinski inspektor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj  utvrdio je da je kineska kompanija Linglong na svom gradilištu fabrike automobilskih guma u Zrenjaninu gradila osam objekata na preko 47 hiljada kvadratnih metara bez građevinske dozvole.

Građevinski inspektor je 28. aprila naredio zatvaranje dela gradilišta u fabričkom kompleksu Linglong u Zrenjaninu. Prva stranica tog dokumenta pojavila se pre izvesnog vremena na društvenim mrežama, a sada je utvrđena njegova autentičnost.

Iz dokumenta je vidljivo da je građevinski inspektor dan ranije, 27.04.2021. godine doneo i Rešenje kojim je Linglongu naređeno da ukloni sve izvedene  radove na izgradnji nelegalnih objekata.

Građanski preokret je danas podneo krivičnu prijavu protiv odgovornog lica investitora Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin i odgovornog lica izvođača radova China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction, zbog izvršenog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.
Postoji sumnja da se radi o težem obliku ovog krivičnog dela jer investitor i izvođač radova u međuvremenu nisu postupili po naredbi građevinskog inspektora.