O NAMA

Građanski preokret
Zrenjanin, Pupinova 20
Matični broj: 28148704
PIB: 108583277
www.gradjanskipreokret.rs

Predsednik Upravnog odbora: Branislav Ivin

Zakonski zastupnici: Dušan Kokot, Dragana Popović, Ivan Živkov