O NAMA

Građanski preokret
Zrenjanin, Pupinova 20
Matični broj: 28148704
PIB: 108583277
www.gradjanskipreokret.rs

Članovi Glavnog odbora: Bojan Kojičić, Dragana Popović, Branislav Ivin, Svetlana Jeremić, dr Rastko Stefanović, Ljubomir Popović, Predrag Đurđev, Dragana Borović, Miljan Vuković, Zorica Čordašić, Ivan Živkov, Valentina Šujica, Željan Popov, Milica Kovač, Dušan Kokot i Miodrag Bogunović.

Članovi Upravnog odbora: Dragana Popović (predsednik), Ivan Živkov (zamenik predsednika), Branislav Ivin, Miodrag Bogunović, Ljubomir Popović, Rastko Stefanović i Valentina Šujica.

Članovi Nadzornog odbora: Predrag Jeremić, Darko Jonjev i Vladana Mance.

Zakonski zastupnici:

Dragana Popović
Ivan Živkov
Dušan Kokot