Kako prigovoriti izgradnji fabrike gume Linglong?

Danas je u Kulturnom centru Zrenjanina održana edukativna radionica posvećena učešću građana u javnom uvidu i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike automobilskih guma Linglong. Aktivista Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) Mirko Popović i aktivista Građanskog preokreta Miodrag Bogunović razjasnili su okvir koji propisuju Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Najviše reči je bilo o oglasu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine kojim se pokušavaju uvesti dodatne restrikcije na učešće zainteresovane javnosti.

Skrenuta je pažnja svima da se restriktivnim tumačenjem za kojim institucije mogu posegnuti može smatrati da je jedino validno mišljenje ono koje bude upućeno klasičnom poštom ili predato na pisarnici, a ne i ono upućeno elektronskom poštom (e-mailom). Takođe je napomenuto da Pokrajinski sekretarijat pokušava da destimuliše dolazak građana na javnu raspravu tako što od svih zahteva da se prethodno najave, telefonom ili e-mailom, a od organizacija i da delegiraju svoje predstavnike, pravdajući to protivepidemijskim merama.

Iako se radi o ograničenjima koje nemaju zakonski osnov, na radionici se iskristalisao stav da je najbolje sva pitanja i mišljenja poslati preporučenim pismom s povratnicom, a učešće u javnoj raspravi najaviti e-mailom. U tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da bilo ko bude sprečen da prisustvuje javnoj raspravi u četvrtak 18. februara jer se nesumnjivo aktivno legitimisao kao zainteresovana javnost.

Građani su čuli da mišljenja i pitanja ne moraju da budu stručna. Svako ima pravo da iz svog ugla, svoje perspektive i svog interesovanja napiše šta misli i pita šta želi u vezi s izgradnjom fabrike automobilskih guma Linglong.

Važno je da mišljenja i pitanja budu poslata na vreme, najkasnije 17. februara, preporučenim pismom s povratnicom kako bi postojao dokaz blagovremenosti, ispisan na poštanskom pečatu. Pisma se šalju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Uvid u dokumentaciju na osnovu koje se pišu mišljenja i pitanja moguć je na linku OVDE
Obrazac pisma u kojem se ispisuje mišljenje/pitanje preuzmite OVDE (desni klik pa Save link As)

Prisustvo javnoj raspravi u Novom Sadu 18. februara se najavljuje slanjem e-maila na adresu ekourb@vojvodina.gov.rs

Detalj s današnje radionice