Linglong da se privede zakonu, umesto što podilazi Vučiću

Pozivamo kompaniju Linglong da umesto što predsedniku Srbije “predstavlja plan za otvaranje fabrike guma u Zrenjaninu” predstavi javnosti izveštaj o inspekcijom nadzoru izgrađenog objekta, saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite od požara i izdatu upotrebnu dozvolu, kako to nalažu propisi.

Pozivamo kompaniju Linglong da umesto zaklinjanja predsedniku Srbije “da će poštovati standarde zaštite životne sredine” pokaže javnosti integrisanu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu cele gumare, odobrenu od nadležnog organa.

Pozivamo kompaniju Linglong da umesto obećanja predsedniku Srbije “da će zaposliti veći broj ljudi” dozvole zaposlenima da javno govore o svojim iskustvima u toj kompaniji i pokazuju, ako to žele, svoje ugovore o radu.

Podsećamo da je nalazom pokrajinskog građevinskog inspektora iz 2021. godine ustanovljeno da je na gradilištu Linglonga podizano više objekata na preko 47 hiljada kvadratnih metara bez građevinske dozvole, a da po naredbi inspektora da se ti objekti sruše nije postupljeno. Protiv odgovornih lica Linglonga i izvođača radova podneto je više krivičnih prijava zbog bespravne gradnje, koje nisu odbačene.

Podsećamo da je pred Upravnim sudom u toku više postupaka protiv organa vlasti u Gradu Zrenjaninu i AP Vojvodini, zbog kršenja procedura u izdavanju građevinskih dozvola i davanju saglasnosti na parcijalne ekološke studije Linglongu.

Zbog postupanja prema radnicima koji su angažovani na gradilištu Linglonga, Srbija je dospela na loš glas, o čemu svedoče posebna rezolucija Evropskog parlamenta i prošlogodišnji Izveštaj o trgovini ljudima američkog Stejt departmenta.

Prema zaključku pravne analize koju je prošle godine izradio advokat Dušan Prijić, zbog kršenja većeg broja propisa tokom izgradnje, kineska fabrika autoguma Linglong u Zrenjaninu ne ispunjava zakonske uslove za dobijanje upotrebne dozvole i početak proizvodnje.

Krajnje je vreme da se Linglong privede zakonu, umesto što podilazi Aleksandru Vučiću.