Zaustaviti uništavanje mesne samouprave

Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada i Građanski preokret iz Zrenjanina obaveštavaju javnost da Srpska napredna stranka nastavlja s uništavanjem mesne samouprave u Srbiji. Izborno kapilarno nasilje kojem su izloženi građani Srbije sada ima i svoje normativno utemeljenje u aktima koje usvajaju odbornici lokalnih skupština širom države, a tiču se mesnih zajednica. Odlukama o mesnim zajednicama koje su stupile na snagu, građanima se i formalno oduzima pravo na mesnu samoupravu, jer nije predviđeno njihovo neposredno učešće u izbornim radnjama na tom nivou.

Nove odluke su uvođene neposredno pred mesne izbore 2021. godine, kada su se oni održavali u velikom broju opština u Srbiji i na njima je građanima oduzeto pravo posmatranja izbornog procesa. Pored ovoga, u mnogim opštinama građani su bili prinuđeni da overavaju potpise podrške kandidatima, a u nekima čak i da formiraju izborne liste. Od slučaja do slučaja, Srpska napredna stranka je uređivala izborne procedure, ali uvek tako da na najefikasniji način obeshrabri i odvrati građane, pogotovo nezavisne pojedince, od učešća na izborima za savete mesnih zajednica, iako su one organizacije građana, a ne stranaka.

Na ovaj način vlast je odlučila da isključi građane iz političkog života na nivou mesne samouprave i da to više ne čini samo zastrašivanjem i pretnjama, kojima su nezavisni kandidati bili izloženi, već i propisima.

Poslednji primer je Zrenjanin, grad u kojem su se 5. februara ove godine održali „izbori“ za mesne zajednice za koje je, prema Odluci o mesnim zajednicama, bilo potrebno formirati listu sa onoliko kandidata koliko je i članova saveta. Da je namera vladajuće stranke da građane odvrati od kandidature dokazuje i činjenica da su novom Odlukom, usvojenom u septembru 2022. godine, dodatno pooštreni kriterijumi Odluke o mesnim zajednicama iz februara iste godine. Epilog izbora u Zrenjaninu pokazuje potpuni apsurd, a to je da je mogla da se „bira” samo jedna lista – lista SNS-a – čime su ovi izbori obesmišljeni, a rezultati nelegitimni.

I u Novom Sadu se ovih dana sprovodi Odluka o mesnim zajednicama, ali tako što se usvajaju Statuti mesnih zajednica bez održavanja zborova građana, pošto ni oni nisu predviđeni novim Odlukama o mesnim zajednicama. Važno je podsetiti i naglasiti da je Novi Sad na ovaj način kažnjen zbog kuraži koju su građani pokazali na izborima za mesne zajednice 2021. godine, kada je na izbore izašao veliki broj nezavisnih kandidata – ljudi koje su predlagale njihove komšije, a ne stranke.

Apelujemo na građane da iniciraju zborove i da na njima pristupe izradi statuta svojih mesnih zajednica kako bi bar na tom nivou sačuvali pravo da biraju i budu birani.

Pozivamo sve demokratski orijentisane građane, pojedince i organizacije, uključujući i političke stranke da odbrane pravo građana na neposredno učešće u mesnoj samoupravi i da se javno i programski uzdrže od stranačke mobilizacije ljudi na mesnom nivou. Mesni nivo pripada građanima i njihovim inicijativama – formalnim i neformalnim. Mesne zajednice su organizacije građana, a ne partija.

Konferencija za novinare u beogradskom Medija centru 22. februara 2023. godine

Povezane vesti: