Načelniku “strašno” kad se traži sprovođenje zakona

U utorak, 17. maja uputio sam otvoreno pismo gradonačelniku Zrenjanina Simu Salapuri. Požalio sam mu se kako stanari neselja u ulici Boška Buhe već godinama bezuspešno ukazuju nadležnim gradskim službama da nesavesni građani gomilaju smeće i kabasti otpad pored kontejnera koji se nalaze kod stambenih zgrada, u ulici 8. marta. Zatražio sam od njega da naloži Komunalnoj miliciji da preduzme mere iz delokruga svoje nadležnosti i da počne da sankcioniše ljude koji se bezobzirno odnose prema komunalnoj higijeni.

Danas, 18. maja dobio sam odgovor od Komunalne milicije u kome se kaže da je ova gradska institucija preduzimala mere iz svoje nadležnosti. Ne kaže se koje su to bile mere. Ali zbog manjka ljudstva kažu da nisu u mogućnosti da obezbede dvadesetčetvoročasovno dežurstvo na pomenutoj lokaciji, jer imaju samo dva službenika u smeni koji pokrivaju “teren opštine Zrenjanin i 22 naseljena mesta.” U Komunalnoj miliciji ne znaju da Zrenjanin ima status grada, a ne opštine.

Naravno da nisam ni tražio celodnevno dežurstvo. Dovoljno bi bilo da patrola jednom dnevno prođe ulicom 8. marta i sankcioniše prestupnike.

Prema zakonu o Komunalnoj miliciji (službeni glasnik RS 49/2019) poslovi komunalne milicije, između ostalog su:
1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Komunalna milicija, dakle, dužna je da se pridržava Zakona i da obavlja delatnost za koju je osnovana.

Obratio sam se i Komunalnoj inspekciji dva puta u poslednja dva dana, ali nije bilo rezultata. U međuvremnu je gomila smeća na divljoj deponiji još veća, vetar raznosi otpad na sve strane.

Kakvu poruku gradski organi vlasti šalju građanima? Ćutite i trpite jer ukoliko se bunite, potrudićemo se da vam bude još gore. To je i podrška primitivcima koji bacaju đubre na sve strane da i dalje tako nastave, jer ih niko neće kažnjavati.

A kako je izgedala prepiska? Kabinet gradonačelnika prosledio je moje pismo Nemanji Maliniću, načelniku Komunalne milicije, a on je zatim dao nalog podređenima da mi odgovore, uz komentar – “strašno”, što se vidi iz printskrina.

Miroslav Samardžić,
politikolog iz Zrenjanina