Blaga kazna Ziđinu zbog zagađenja reke ustanovljava opasnu praksu

Odluka tužilaštva u Negotinu da kompaniju “Ziđin Koper” i njeno odgovorno lice oslobodi krivične odgovornosti ukoliko uplate humanitarnu donaciju u državni budžet, ustanovljava opasnu praksu tolerisanja ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine u Srbiji.

Ovakva odluka tužilaštva nije u javnom interesu i potvrđuje servilan odnos državnih organa Srbije prema stranim kompanijama, posebno prema kineskim, koja su poznata po niskim ekološkim standardima.

Kazna od samo devet hiljada evra je uvređujuće mala kada se uzme u obzir činjenica da Ziđin u Srbiji pravi poslove vredne stotinama miliona evra. Takvim odlukama državnih organa se kompanije stimulišu da nastave sa zagađenjem prirode, umesto da budu sprečene u tome.

Tužilaštvo u Negotinu je naložilo kompaniji “Ziđin Koper” i njenom direktoru da zbog zagađenja teškim metalima reke Mali Pek u humanitarne svrhe uplate milion dinara. Tužilaštvo je postupalo po krivičnoj prijavu Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), koja je podneta na osnovu rezultata analize mulja iz reke Pek, koju je sproveo Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor. Rezultat analize je pokazao da je reka izuzetno zagađena, odnosno da ima bakra u 17 puta većoj količini u odnosu na propisanu, arsena u 3,5 puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu i olova u gotovo dva puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu. Takođe, rezultati uzorkovanja površinskih i otpadnih voda koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Timok iz Zaječara, pokazali su da su nizvodno od rudnika Ziđin višestruko prekoračene granične vrednosti zagađujućih materija, i to gvožđa u količini pet puta većoj u odnosu na propisanu vrednost, kao i mangana u dvostruko većoj količini u odnosu na propisanu vrednost.