Linglong se povezuje s rekom cevima prečnika 1,5 metar

Između buduće kineske fabrike autoguma Linglong i reke Begej koja teče u neposrednoj blizini kopaju se kanali u koje se polažu cevi velikog prečnika. Zbog ovih radova privremeno je izmeštena trasa magistralnog puta Beograd-Zrenjanin kod tog gradilišta.

Opravdana je zabrinutost da će se kroz ovaj cevovod velikog kapaciteta ispuštati sav tečni otpad fabrike direktno u reku, bez ikakvog tretmana. Na manje od dva kilometra od tog mesta nizvodno je Specijalni rezervat prirode “Carska bara”, a zatim ušće Begeja u Tisu.

Ogromno zagađenje iz fabrike će ovim rekama, povezanim jezerima i kanalima, dospeti u zemljište, u podzemne vode i u hranu koja se proizvodi na tom području.

U trenutku kada Srbija otvara klaster o ekologiji u pregovorima sa Evropskom unijom, na njenom tlu se realizuju projekti s prljavim tehnologijama i zagađenjem životne sredine nezamislivim bilo gde u Evropi i civilizovanom svetu.

Podsećamo da se fabrika autoguma Linglong gradi bespravno, bez integrisane studije o proceni uticaja na životnu sredinu, ali i bez građevinskih dozvola, što je utvrdio pokrajinski građevinski inspektor. Tužilaštvo i Upravni sud mesecima, u nekim slučajevima i više od godinu dana ne odlučuju o podnetim prijavama i tužbama protiv investitora i državnih organa koji su mu omogućili takvo ponašanje, čime direktno omogućavaju opstanak i napredak tog višestruko štetnog projekta.

Snimak radova između gradilišta Linglonga i Begeja 15.12.2021. godine