Raspustiti i sankcionisati fabriku botova SNS-a i usvojiti Antibot zakon!

Nakon objave informacije u vidu spiska o osobama koje su organizovani botovi Srpske napredne stranke, kako bi se onemogućile dosadašnje prakse i sprečili budući pokušaji organizovanog botovanja, kao preduslov za razvoj modernog, građanskog, demokratskog društva u Srbiji, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Građanski preokret pozivaju:

1. Srpsku naprednu stranku da rasformira svoju fabriku botova;

2. Vladu Republike Srbije, Službenički savet Vlade Republike Srbije, nadležna ministarstva, javna preduzeća i ustanove i lokalne samouprave da izvše internu kotrolu i obaveste javnost o postojanju osoba koje su na spisku botova SNS-a i preduzetim merama;

3. Državnu revizorsku instituciju, internu reviziju i nadležne budžetske inspekcije da naprave kontrole dobijanja i realizacije ugovora između organa vlasti i osoba koje se nalaze na spisku botova Sprske napredne stranke;

4. Republičko javno tužilaštvo da po službenoj dužnosti odredi nadležno tužilastvo koje bi utvrdilo potencijalnu krivičnu odgovornost organizatora i botova SNS-a; a posebno da li je u pitanju zločinačko udruživanje i da li su sa bot naloga vršena krivična dela ugrožavanja sigurnosti;

5. Zaštitnika građana, Agenciju za sprečavanje korupcije i Poverenicu za ravnopravnost, da u skladu sa svojim nadležnostima naprave izveštaje s preporukama, uključujući pokretanje postupaka iz svojih nadležnosti;

6. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija da započne rad na izradi Antibot zakona.

Fabrika botova SNS-a je forma udruženog delovanja osoba iz SNS-a (organizatora) i osoba koje su realizatori, a među kojima ima i javnih funkcionera, javnih službenika i članova SNS-a, koja je svojim funkcionisanjem sprečavala pravo građana garantovano Ustavom Republike Srbije, član 46 koje glasi: Jemči se sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje.

Ovaj član Ustava je deo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prema raspoloživim podacima, da bi se ovo ostvarilo, botovano je za vreme radnog vremena, a pojedinci, žrtve botovanja, bili su predmet kleveta, uvreda i pretnji.

Građanski preokret i BIRODI će pratiti postupnje pozvanih u realizaciji ove inicijative.