Nastavak zakulisnih postupaka u vezi s prečistačem otpadnih voda u Zrenjaninu

Mediji su preneli vest da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju nije upućeno Građanskom preokretu iako se aktivno legitimisao kao zainteresovana javnost u tom postupku, blagovremeno uputio pisane primedbe i učestvovao u javnoj raspravi.

Na jučerašnji upit elektronskom poštom o izostanku dostave Rešenja, iz Pokrajinskog sekretarijata je stigao odgovor da je “pošiljka poslata 27. maja, a koja se ovom organu vratila 6. juna. Na vraćenoj pošiljci je naznačeno da pismo nije uručeno jer je primalac otputovao”.

Građanski preokret nigde nije otputovao, a koristi i poštanski fah (pretinac) za prijem pošiljki.

Izražavamo sumnju da Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu namernom birokratskom spletkom nije dostavljeno Građanskom preokretu, jer je s velikim brojem argumenata, blagovremeno i javno osporavao izgradnju prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu.

Dostava Rešenja je važna jer rok za upravni spor teče od dana uručenja.

Pokrajinski sekretarijat ili Pošta Srbije u ovom slučaju nisu postupili pravilno. U međuvremenu, Gradska uprava grada Zrenjanina je na osnovu date saglasnosti pokrajinskog organa već izdala građevinsku dozvolu preduzeću Begej Water doo (Metito) da započne izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Povezana vest: