Stanica kod groblja za sada je ka grobu

Novo groblje u Zrenjaninu postoji već petnaestak godina, a javni gradski prevoznik već godinama ostavlja putnike koji su se uputili ka ovoj lokaciji na sred magistralnog puta ka Beogradu bez obeleženog stajališta i na mestu gde ne postoji saobraćajna signalizacija koja bi omogućila prelazak s jedne na drugu stranu puta.

Nevidljivo stajalište na magistralnom putu Zrenjanin-Beograd

Pretrčavanje magistralnog puta dovodi pešake i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. U pitanju je linija 12 koja između ostalog saobraća i na potezu između grada i sela Ečka. Zanimljivo je da je policijska patrola na lokaciji udaljenoj par stotina metara od spornog mesta ka gradu skoro redovno prisutna, ali ova opasna situacija ih ni malo ne zanima. U zvaničnom itinereru na sajtu privatnog prevoznika zaduženog za obavljanje javnog gradskog prevoza ovo stajalište je postojeće, mada se dešava da se autobus uopšte i ne zaustavi ukoliko nema putnika koji bi na tom mestu želeli da uđu ili izađu iz vozila.

Neregulisan odnos između privatnog prevoznika i lokalne samouprave je zabrinjavajuć iz više razloga: nepostojanje, odnosno zastareli red vožnje, neadekvatno obeležena stajališta, neredovno i neadekvatno informisanje korisnika… ali je ovo jedan koji dovodi u opasnost ljudske živote i ruga se zakonima i pravilima ponašanja u saobraćaju.

Dok privatnik prvenstveno razmišlja o profitu, lokalna samouprava bi morala da se bori za građane, kao što to propisuje Zakon o komunalnim delatnostima, u kojem jasno stoji “gradski i prigradski prevoz putnika je prevoz putnika unutar naseljenih mesta ili između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koji obuhvata javni linijski prevoz autobusom, trolejbusom, tramvajem, metroom, žičarom, putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe, kao i obezbeđivanje mesta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika (stanica, stajališta i plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz putnika u domaćoj linijskoj plovidbi i slično, kao saobraćajnih objekata koji se koriste u tim vidovima prevoza).

Po zakonu, lokalna samouprava utvrđuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, a gradski komunalni inspektor obavlja poslove izdavanja rešenja za izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne delatnosti.

Bilo bi jednostavno naložiti privatnom prevozniku da na spornom mestu skrene sa magistralnog puta i na platou ispred Novog groblja priušti putnicima bezbedan pristup toj lokaciji, ali gradska vlast to ne čini već godinama, dopuštajući tako privatnom prevozniku da kreira uslugu javnog gradskog prevoza kako njemu odgovara, bez ideje o potrebama građana, i po cenu ugrožavanja njihove bezbednosti.

Do daljeg, pazite kada obilazite svoje pokojne, možda im se pridružite brže nego što ste mislili.

A nekad se znao red…