Pritisak policije na aktiviste u Zrenjaninu

Tokom protekle nedelje, policija je na adrese vlasnika vozila koja su 24. avgusta ove godine blokirala magistralni put Beograd-Zrenjanin kod gradilišta fabrike automobilskih guma kineske kompanije Linglong uputila dopise kojim ih poziva da se izjasne ko je upravljao njihovim vozilima, uz obaveštenje da tim licima sledi plaćanje kazne zbog nepropisnog parkiranja.

Zrenjaninci koji su sproveli blokadu puta su danas predali svoje odgovore Policijskoj upravi. Oni zahtevaju obustavu prekršajnog postupka, jer su delovali u krajnjoj nuždi, nakon što su iskoristili sva pravna sredstva, a u cilju otklanjanja opasnosti i nezakonitosti koje nastaju izgradnjom fabrike automobilskih guma Linglong.

Oni u svojim odgovorima ističu da su pre blokade puta, tokom prethodne dve godine, samostalno ili udruženi s drugim građanima, ukazivali na opasnost i štetnost izgradnje te fabrike na institucionalan način, obraćajući se gradskoj i pokrajinskoj administraciji, inspekcijama, tužilaštvu i sudu.

Podsetili su da su zbog interesa kompanije Linglong do sada prekršeni Zakon o dodeli državne pomoći, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o planiranju i izgradnji, kao i da je učinjeno krivično delo gradnje bez građevinske dozvole.

Dodali su i da Upravni sud nije odlučivao o nekoliko podnetih tužbi, da tužilaštvo nije reagovalo na krivične prijave, i da nije sproveden nalog pokrajinskog građevinskog inspektora da se poruši 47 hiljada kvadratnih metara bespravne gradnje na gradilištu Linglonga.

Zbog svega toga, Zrenjaninci koji su sproveli blokadu puta smatraju da je njihova bojazan da Linglong, koji krši veliki broj propisa tokom izgradnje, neće početi da ih poštuje ni nakon početka proizvodnje guma, nego da će zagađivati prirodu i ugrožavati zdravlje stanovništva, a da nadležne institucije ni tada neće adekvatno reagovati.

U obraćanjima koja su upućena načelniku Policijske uprave u Zrenjaninu Slaviši Lakićeviću, oni su izrazili nadu da je i njemu jasno “da se do pravne države i uređenog društva ne može doći rigidnim legalizmom u oblasti saobraćajnih propisa dok se bukvalno na istom mestu toleriše bezakonje daleko većeg obima i sa nesagledivim štetnim posledicama”.

Oni su Lakićeviću ukazali i na štetnost selektivne primene saobraćajnih propisa koja se ogleda u tome što se prekršajno ne gone učesnici drugih blokada saobraćaja u Zrenjaninu, zbog čega se stiče utisak da policija vrši ciljani pritisak samo na one građane Zrenjanina koji ukazuju na štetu i opasnost od izgradnje fabrike automobilskih guma Linglong.