Zrenjaninska vlast skriva podatke o obrazovanju svojih čelnika

Gradska uprava grada Zrenjanina odbila je zahtev Građanskog preokreta da mu dostavi podatke o tome koje srednje škole i visokoobrazovne ustanove su završili gradonačelnik Zrenjanina, njegov zamenik i pomoćnici, kao i predsednik i zamenik predsednika Skupštine grada Zrenjanina.

Odbijanje da se saopšti da li su, kada i koje škole završili čelnici Zrenjanina obrazloženo je njihovim pravom na zaštitu podataka o ličnosti.
Ovakvo obrazloženje je neprihvatljivo jer su u pitanju javni funkcioneri, a zahtevom su tražene samo informacije za koje postoji opravdan interes javnosti da ih zna.

U rešenju o odbijanju zahteva navedeno je i da “nema pristanka lica na koje se traženi podaci odnose” pa se nameće logično pitanje zašto bi gradski čelnici skrivali svoje obrazovanje, osim ako nije takvo da ga se i sami stide.

Građanski preokret će uputiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a pre ili kasnije će saznati sve činjenice o obrazovanju gradskih čelnika i o tome izvestiti javnost.

Velika tajna: koje škole su završili ljudi koji upravljaju Zrenjaninom?