U Srbiji jača sistemska korupcija

Predložene izmene Zakona o vodama, bez prethodne javne rasprave, ukazuju na koruptivne namere aktuelne vlasti.

Uvođenjem neposredne pogodbe pri davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini stvara se prostor za koruptivne poslove, a eliminiše transparentnost.

Dodatna opasnost koja se na ovaj način stvara su obimni, nekontrolisani, zagađujući građevinski radovi u područjima koja su od vitalnog značaja za vodosnabdevanje i zdravu životnu sredinu.

Sve češća praksa usvajanja propisa kojima se suspenduju transparentnost i konkurencija na tržištu, i koji pogoduju samo vladajućim interesnim grupama, a na štetu su javne svojine i većine građana, odraz su jačanja sistemske korupcije u Srbiji.

Apelujemo na javnost da se glasno pobuni protiv sve očiglednijeg trenda da se kroz koruptivne poslove raskrčme prirodna bogatstva Srbije.