Aljkavost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine nije se pažljivo posvetio razmatranju mišljenja zainteresovane javnosti o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike automobilskih guma Linglong tokom procesa odlučivanja o davanju saglasnosti na nju.

Naime, u obrazloženju rešenja o davanju saglasnosti na studiju navodi se da su “za vreme trajanja javnog uvida mišljenje o predmetnoj studiji dostavila tri udruženja građana: Most na suvom, RERI i Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija, kao i 98 građana”.

Udruženje Građanski preokret je takođe uputilo mišljenje na Studiju i svojevremeno dobilo odgovor od obrađivača koji je još uvek vidljiv na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata, a ta činjenica je isčezla iz obrazloženja rešenja o davanju saglasnosti na studiju.

Građanski preokret do sada nije primio rešenje o kojem je juče obaveštena javnost, što uz citiranu grešku iz teksta obrazloženja pokazuje da taj organ postupa aljkavo i neprofesionalno čak i u formalnim detaljima.

Ako državni organ nije u stanju da tačno prebroji i konstatuje koliko i koja udruženja su učestvovala u dostavljanju mišljenja, koliko je sposoban da se posveti suštini problema o kojem je odlučivao, što je daleko kompleksniji zadatak?

U Rešenju se ne pominje mišljenje udruženja Građanski preokret
Na sajtu je i dalje odgovor na mišljenje udruženja Građanski preokret