„O tempora, o mores! Linglong je fabrika za kršenje zakona

Kršenje velikog broja propisa, zloupotreba javnih ovlašćenja, ignorisanje građanskih prava i do sada neviđena popustljivost javnih vlasti prema stranom investitoru, analizirani su u studiji „O tempora, o mores – Studija slučaja izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu“ čiji je autor organizacija RERI (Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu).

U studiji navode da državna pomoć kompaniji “Linglong International Europe” nije dodeljena u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći i Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći. Takođe, prekršeni su Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu.

Građani Zrenjanina i celokupna javnost u Srbiji i dalje su uskraćeni za saznanja o tome kako će ova fabrika guma uticati na životnu sredinu, pogotovo jer se u blizini nalazi Specijalni rezervat prirode „Carska bara“.

RERI je još jula 2020. godine podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu protiv odgovornih u “Linglongu” zbog građenja bez građevinske dozvole.

Isto je pre nekoliko dana učinio i zrenjaninski „Građanski preokret“. Protiv odgovornog lica investitora „Linglong“ i odgovornog lica izvođača radova podnete su krivične prijave zbog izvršenog krivičnog dela građenja bez građevinske dozvole.

Prijava je podneta nakon što je građevinski inspektor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj utvrdio da je kineska kompanija “Linglong” na svom gradilištu fabrike automobilskih guma u Zrenjaninu gradila osam objekata na preko 47 hiljada kvadratnih metara bez građevinske dozvole.

Kompletnu studiju „O tempora, o mores – Studija slučaja izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu #2“ možete preuzeti i na ovom linku.