Poslednji trenutak da se javnost Srbije trgne zbog Linglonga

Gradska uprava Zrenjanina objavila je krajem prošle nedelje u lokalnom listu “Zrenjanin” obaveštenje o podnetom zahtevu kineske kompanije Linglong za odlučivanje o potrebi procene uticaja fabrike automobilskih guma na životnu sredinu.

Kao i prethodnog puta, kada je obaveštenje o sličnom zahtevu za pomoćne objekte tog investitora objavila samo u štampanom izdanju lokalnih novina, to je slučaj i sada, kada je u pitanju glavni objekat fabrike. Radi se o očiglednom i doslednom zalaganju vlasti da što manji broj građana sazna i adekvatno reaguje na zahtev kompanije Linglong. Za upućivanje mišljenja ostavljen je rok od samo 10 dana, a dokumentacija na koju treba reagovati ima 229 stranica teksta.

Poslednji je trenutak da se javnost Srbije trgne i ne dozvoli da se ogromna opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu provuče “ispod radara”, u senci izbora. Obim proizvodnje guma koju kompanija Linglong planira nije lokalni problem Zrenjanina, nego opasnost za celu Srbiju.

Lonlong ima lošu istoriju u sprečavanju akcidenata. 2015. godine je njihova fabrika guma na Tajlandu imala razarajući požar. U trenutku požara postrojenje je bilo staro samo godinu dana i u njegovom magacinu je izgorelo oko 800 hiljada automobilskih guma. Požar je neuspešno gasilo 50 vatrogasnih vozila.

Bez Studije o uticaju na životnu sredinu pogona za proizvodnju guma ne može da se proceni na koji način će postrojenje uticati na okolinu, kakva će dodatna zagađenja izazvati, koji će standardi i oprema biti primenjeni i kakva će biti prevencija za sprečavanje akcidentata, poput požara.

Građanski preokret poziva sve građane, udruženja, političke organizacije, a posebno aktiviste u oblasti zaštite životne sredine da reaguju na javni poziv i upute mišljenja Gradskoj upravi Zrenjanina o potrebi izrade Studije uticaja na životnu sredinu buduće fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.

Rok za dostavu mišljenja je 15. juni, a adresa je: Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređenje životne sredine, Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin.

Uvid u podatke i dokumentaciju moguć je na adresi:
http://zrenjanin.rs/uploads/files/2020%20godina/ZZS/Javni%20uvid/Zahtev%20za%20odlucivanje%20o%20potrebi%20izrade%20SZZS-29052020.pdf