BIRODI I UGP: REM treba da zabrani Vučićeve spotove

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Udruženi građanski pokreti (UGP) zahtevaju od Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da preispita i zabrani emitovanje spotova u kojima se Aleksandar Vučić pojavlje bez jasno navedene funkcije jer su takvi spotovi u suprotnosti sa zakonom.
Naime, Zakon o oglašavanju zabranjuje obmanjujuće i prikriveno oglašavanje, a nalaže princip društvene odgovornosti u oglašavanju.

Aleksandar Vučić, koji je istovremeno i predsednik Republike Srbije i predsednik Srpske napredne stranke, spornim spotovima pomaže izbornoj listi političke stranke čiji je predsednik da ostvari što bolji izborni rezultat. Na ovaj način Aleksandar Vučić postaje učesnik izbora kao javnih funkcioner, odnosno predsednik Republike Srbije, ali bez navođenja da to radi kao predsednik republike, što je po definiciji obmanjivanje javnosti.

Na osnovu definicije korupcije iz Zakona o Agenciji protiv korupcije, ovakvo ponašanje se može smatrati i koruptivnim ponašanjem. Predsednik Republike Srbije koristi svoju popularnost i moć kao resurse koje ulaže kako bi pomogao jednoj izbornoj listi na parlamentarnim izborima pa tako izabrani narodni poslanici postaju zavisni u odnosu na njega, dok istovremeno imaju ustavnu obavezu da kontrolišu ponašanje predsednika Republike Srbije.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Udruženi građanski pokreti (UGP): Građanski preokret, Pravo na pravo, Jasno i glasno, Samo lokalno i Lokalna alternativa