Satirični utorak: SUĐENJE

Piše: Mile Puškarić

Sudija:
Na osnovu izjave predsednika Republike br. 10224 pokrenut je krivični postupak protiv grupe građana za niz dela izvršenih u predhodnoj nedelji. Kako se izjašnjavate?

Advokat:
Pozivajući se na izjavu predsednika Republike br. 10247 moji klijenti se izjašnjavaju kao nevini.

Tužilac:
U ovom slušaju bih svaku pretpostavku nevinosti odbacio.

Sudija:
Ima li tužilaštvo za to dokaza?

Tužilac:
Dokaz je izjava predsednika Republike br. 10223 koja navodi nasilničko ponašanje, napad na službeno lice kamenicama, upad na televizisku stanicu RTS i demoliranje istog, pretnje novinarima motornom testerom…

Advokat:
Zaboravljate kolega na izjavu predsednika Republike br. 10241, koja abolira optužene i obara sve predhodne izjave kao dokaze?

Tužilac:
Ali to se ne odnosi na napad nožem na pripadnike policije!

Advokat:
Dobro znate da tog napada nije ni bilo!

Tužilac:
Ako je na sedam televizijskih kanala sa nacionalnom frekvencijom preneto da jesete, onda je i bilo.

Sudija:
Budući da je podjednak broj dokaza koje zastupa i odbrana i tužilaštvo, konačnu presudu ću doneti nakon gledanja drugog dnevnika RTS-a. Zaključujem današnje suđenje.