Nejasna je korist od kompanije Šandong Linglong

Pre 2012. godine, u Zrenjanin su dolazili strani investitori, na primer Drekslmajer, Fulgar, Pompea, Gece i drugi, podizali su svoja postrojenja i zaposlili više hiljada radnika, a građevinsko zemljište su uzimali u dugoročni zakup po ceni od pet do sedam evra po kvadratnom metru. Nešto kasnije, po zakonu koji je osim zakupa omogućio i prodaju zemljišta, Zrenjanin je u 2014. godini inkasirao oko 30 miliona, a 2015. godine oko 70 miliona dinara. U tom periodu, zemljište u Industrijskoj zoni “Jugoistok” je kupilo više od 20 fizičkih i pravnih lica. Najveći kupac je bio novosadski Kraun, koji je platio 13,4 miliona dinara. Lokalna trgovina Gomeks za širenje u toj zoni izdvojila je 12,5 miliona. Među značajnijim investitorima je bila i italijanska firma Teknostruture, kojoj je plac prodat za 9,9 miliona dinara. Kada se sve to uzme u obzir, poklanjanje više od 96 hektara građevinskog zemljišta kompaniji Šandong Linglong ne zvuči kao ekonomski opravdano i dovodi u pitanje jednakost poslovnih aktera na tržištu Republike Srbije i Grada Zrenjanina.

Kompanija Drekslmajer u ovom trenutku ima više od pet hiljada zaposlenih Zrenjaninaca, a svi investitori u zrenjaninskim industrijskim zonama preko deset hiljada radnika, dok Šandong Linglong najavljuje zapošljavanje svega 1500 radnika i to do 2025. godine, što znači da ni u tom aspektu ne opravdava privilegije koje su joj date.

Građanski preokret je uputio Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije zahtev da mu dostavi ugovor kojim je država poklonila zemljište kineskoj kompaniji Šandong Linglong i učiniće ga dostupnim javnosti.

Desetinama kilometara sa svih strana buduće fabrike automobilskih guma na banatskim oranicama se proizvodi hrana, zbog čega je posebno važno obratiti pažnju na uticaj tog postrojenja na životnu sredinu.

Podsećamo da Zrenjanin nema prečistač otpadnih voda što znači da će se otpadna voda iz ovog postrojenja neprečišćena izlivati u kanalizaciju, odnosno u već zagađenu reku Begej. Takođe, u Zrenjaninu ne postoji savremena i pouzdana kontrola kvaliteta i zagađenosti vazduha, a poznato je da već decenijama nema ni pitke vode.

Ministarstvu zaštite životne sredine, pokrajinskom Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i Gradskoj upravi Zrenjanina Građanski preokret je uputio zahtev za dostavu studije o uticaju buduće fabrike automobilskih guma na životnu sredinu i eventualnu saglasnost tih organa na priloženu studiju. I ta dokumentacija će biti stavljena javnosti na uvid.