Građanski aktivizam u Zrenjaninu – decenija iza nas

Građanski preokret predstavlja film “Građanski aktivizam u Zrenjaninu – decenija iza nas” u cilju reafirmacije prava na okupljanje i prava na udruživanje.

U pitanju je kratkometražni dokumentarni prikaz građanskih okupljanja, aktivnosti i udruživanja u Zrenjaninu, u periodu od 2014. do 2024. godine.

Film je nastao u okviru projekta “ZaPRAVO pravo” koji Građanski preokret sprovodi u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, uz podršku Evropske unije.


Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za njegovu sadržinu odgovoran je isključivo Građanski preokret i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije