Krivična prijava protiv odgovornih za zagađenje životne sredine u Zrenjaninu

Protiv direktora preduzeća Pannonian Water d.o.o. Branislava Zeca, direktora Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin Predraga Bodiroge, i NN lica odgovornog u Gradskog upravi grada Zrenjanina, Građanski preokret je danas podneo krivičnu prijavu zbog zagađenja životne sredine.

Okrivljeni su u vremenskom periodu od 8. decembra 2023. godine do 10. februara 2024. godine, tokom probnog rada postrojenja za preradu vode preduzeća Pannonian Water, kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine, zagadili vodu i zemljište u većoj meri i tako počinili krivično delo Zagađenje životne sredine iz člana 260 stav 1 Krivičnog zakonika.

U tom periodu, prema nalazu Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, voda u vodovodnoj mreži nije ispunjavala uslove ni za sanitarnu i tehničku vodu jer je sadržavala nedozvoljene količine mangana i aluminijuma. Istovremeno, voda na izvorištu nije imala te sastojke pa je jasno da je zagađenje nastalo njenom preradom u postrojenju preduzeća Pannonian Water i isporukom kroz mrežu gradskog vodovoda.

Krivičnom prijavom se tužilaštvu predlaže da naredi veštačenje na okolnosti kojim hemijskim supstancama je tretirana sirova voda pre puštanja u vodovodnu mrežu i koji tehnološki postupci su korišćeni, odnosno koje su posledice takvog načina njene prerade.

Predloženo je saslušanje većeg broja svedoka i da se od Gradske uprave Grada Zrenjanina pribavi i izvrši uvid u Ugovor o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu, koji do sada nikada u celini nije prezentovan javnosti.

Za krivično delo zagađenje životne sredine zaprećena je kazna zatvora do pet godina. 

Na potezu je tužilaštvo