Linglong radi i izvozi bez upotrebne dozvole

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić izjavio je juče, prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u radnoj zoni „Jugoistok“ u Zrenjaninu, da je „Linglong praktično već započeo rad u fabrici i krenuo sa izvozom“.

Ovo je prvo priznanje nekog javnog funkcionera da je kineska fabrika autoguma Linglong u Zrenjaninu započela proizvodnju i izvoz uprkos činjenici da je građena bespravno, da joj postrojenja nisu završena što je vidljivo i golim okom, i da nije dobila upotrebnu dozvolu neophodnu za početak proizvodnje.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, pre pokretanja postupka izdavanja upotrebne dozvole, investitor je dužan da izvrši tehnički pregled objekta. Takođe, prilikom vršenja tehničkog pregleda objekata zakon je propisao obavezu da u komisiji za pregled objekata bude i nezavisno stručno lice sa posebnim znanjima iz oblasti životne sredine, a koje ne može biti lice koje je radilo na izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Zakonom o planiranju i izgradnji utvrđeno je da se ne može vršiti tehnički pregled objekta ili njegovog dela, ni odboriti njegova upotreba ako je objekat, odnosno njegov deo izgrađen bez građevinske dozvole. Na izdavanje upotrebne dozvole će tako uticati i odluke Upravnog suda po osnovu tužbi Građanskog preokreta, imajući u vidu da se tužbenim zahtevima traži donošenje presuda kojima će se staviti van snage građevinska dozvola za deo objekata za koji je ona izdata, kao i  ponavljanje postupaka za ispitivanje studija o proceni uticaja na životnu sredinu kao i obavezivanje investitora da izradi integrisanu studiju uticaja na životnu sredinu pogona koji se gradi.

Zahtevamo da nadležne inspekcije i tužilaštvo hitno obave uviđaje u postrojenjima Linglonga, utvrde činjenice i pokrenu odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica za nelegalni rad tog postrojenja.

Podsećamo da je u proizvodnim pogonima Linglonga prethodnih nekoliko meseci povređeno više lica, od kojih najmanje dvoje teško.