Zaštititi društvo i građane od antidemokratskih trendova

Skupština Građanskog preokreta, na sednici održanoj 18. marta 2023. godine, usvojila je Proglas o potrebi zaštite društva i građana od antidemokratskih trendova, koji glasi:

Građanski preokret osuđuje sve intenzivnije kampanje targetiranja i zastrašivanja građana grafitima i plakatima, kao i prilozima na televizijama koji pozivaju na linč političkih neistomišljenika, udruženja, nevladinih organizacija i članova akademske zajednice.
Takve kampanje su nedopustive u demokratskom društvu i one se ni u kom slučaju ne mogu podvesti pod slobodu govora jer ugrožavaju ne samo civilizovanu i tolerantnu  komunikaciju na javnoj sceni, već i fizičku bezbednost kritičara vlasti.
Pozivamo policiju, tužilaštvo, sudove i medije da adekvatno odgovore na svako kršenje osnovnih principa demokratskog društva.
Pozivamo Narodnu skupštinu Republike Srbije da hitno na dnevni red stavi Narodnu inicijativu kojom se zahteva zabrana rudarenja litijuma i bora.
Pozivamo predsednika Republike da prestane s uzurpacijom ovlašćenja koja mu ustavom i zakonima ne pripadaju.
Pozivamo zaposlene u državnom i javnom sektoru da se suprotstave partijskom vršenju vlasti koje je zabranjeno ustavom.
Pozivamo sve političke organizacije i udruženja, nevladin sektor i pojedince koji se zalažu za slobodno i moderno društvo, podelu vlasti, politički pluralizam i vladavinu prava, da intenziviraju saradnju u zaštiti građana od sve jačih autoritarnih i antidemokratskih trendova u Srbiji.

Sednica skupštine održana je u Klubu ZONA u Zrenjaninu, predsedavao je Miodrag Bogunović

Skupština Građanskog preokreta usvojila je Izveštaj o aktivnostima tokom 2022. godine, godišnji finansijski izveštaj, Strategiju organizacije u periodu 2023-2025, kao i plan rada za 2023. godinu. Za novog zakonskog zastupnika udruženja izabrana je Valentina Šujica.

Milica Kovač, Dragana Popović i Rastko Stefanović na sednici skupštine