Pravosnažno: Policija u Zrenjaninu postupala nezakonito

Akademski slikar dr Rastko Stefanović i sociolog Ivan Živkov, obojica članovi Upravnog odbora Građanskog preokreta, pravosnažno su oslobođeni u postupku pred Prekršajnim sudom u Zrenjaninu, nakon što ih je policija okrivila da su tokom jedne od blokada puteva u Srbiji krajem 2021. godine prekršili Zakon o bezbednosti saobraćaja.

U obrazloženjima obe presude konstatuje se da je policija nezakonito fotografisala i utvrđivala identitete učesnika protestnog okupljanja 4. decembra 2021. godine na magistralnom putu Zrenjanin – Beograd, kod gradilišta kineske fabrike autoguma Linglong.

Policija je radila protivno odredbama Zakona o policiji

Policija nije ulagala žalbe na presude.

Građanski preokret poziva policiju da ubuduće postupa po zakonu, uvažavajući ustavna prava građana, a ne po volji izvršne vlasti i političko-kriminalnih krugova.

Očekujemo da se i ostali postupci, koji se vode protiv učesnika protestnih okupljanja pred sudovima širom Srbije, završe na jedini pravedan način – oslobađajućim presudama.