Objaviti informacije o opasnim psima

Građanski preokret poziva Upravu za veterinu i veterinarsku inspekciju da objave podatke koji će pokazati koliko se u Srbiji poštuje Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu.

Postoji li centralni registar opasnih pasa? Koliko je ažuran? Da li vlasnici opasnih pasa prolaze propisanu obuku o njihovoj socijalizaciji? Da li čuvaju pse u dobro obezbeđenim prostorima? Da li ih, protivno propisu, ustupaju nekom drugom na čuvanje? Da li je i koliko bilo nadzora veterinarske inspekcije zbog opasnih pasa? Da li je i koliko vlasnika opasnih pasa sankcionisano zbog nepoštovanja Pravilnika?

Tragedija koju su nedavno izazvali opasni psi, kada je život izgubio novinar Vladan Radosavljević, ne sme ostati samo još jedna strašna vest koja će uskoro biti zatrpana aferama i tabloidnim naslovima.

Ne sme se ni krivica svaljivati na pse. Odgovornost je na vlasnicima opasnih pasa i na državnim organima koji treba odgovorno i efikasno da kreiraju i sprovode propise da bi naše ulice bile bezbednije.