Kompanija Metito upoznata s kriminalom aktuelne vlasti

Delegacija kompanije Metito, s kojom su ugovoreni poslovi izgradnje prečistača otpadnih voda i prečišćavanja pijaće vode u Zrenjaninu, posetila je danas Građanski preokret.

Branislav Zec, predstavnik te arapske kompanije u Srbiji, upoznao je sagovornike s referencama i uspesima Metita u svetu, i namerom da u Zrenjaninu posluje odgovorno, uz otvorenu komunikaciju s lokalnom zajednicom.

Predstavnici Građanskog preokreta objasnili su gostima da insistiraju na stručnosti i odgovornosti u radu institucija, na nultoj korupciji, i na učešću građana u donošenju odluka koje ih se tiču. Upravo zbog toga, Građanski preokret nema pozitivan stav o načinu na koji je Metito započeo poslovanje u Zrenjaninu i Srbiji.

Ugovaranje izgradnje značajnih postrojenja kao što su prečistači pijaće i otpadnih voda bez prethodne stručne, a potom javne rasprave i bez sprovođenja međunarodnih tendera nisu dobra praksa, principijelni je stav Građanskog preokreta.

Predstavnicima Metita predočeno je da su započeli poslovno-partnerski odnos s vlašću koja u dužem vremenskom periodu krši zakone i postupa neodgovorno prema građanima i javnom interesu, o čemu postoji i obimna dokumentacija.

Dragana Popović, Ivan Živkov i Dušan Kokot predočili su Branislavu Zecu da je potpisao ugovor s Predragom Bodirogom, protiv kojeg je Građanski preokret podneo dve krivične prijave tokom 2019. i 2020. godine, koje nisu odbačene.

Bodiroga je, uz još pet lica na čelu s bivšim gradonačelnikom, a sada predsednikom Skupštine grada Zrenjanina Čedomirom Janjićem, osumnjičen da je iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti naneo imovinsku štetu u iznosu od preko 100 miliona dinara Zrenjaninu, upravo u poslovima s takozvanom „fabrikom vode“. On se  sumnjiči i da je učestvovao u koruptivnim radnjama kojima je cilj bio da novinari ne izveštavaju o problemima u vezi s “fabrikom vode”, koju je nedavno kupio Metito.

Predstavnici Građanskog preokreta zaključili su da je poslovno-partnerski odnos s aktuelnom vlašću, koju karakteriše kriminalno, netransparentno, nestručno i bahato ponašanje, nespojiv s namerom društveno odgovornog poslovanja.

Oni su ukazali i na vrlo izvesnu mogućnost da su predstavnici vlasti pogrešno informisali Metito o stvarnom stanju vodoizvorišta, vode, vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Zrenjaninu, predstavljajući ih boljim nešto što jesu, što će prouzrokovati probleme u realizaciji planova arapske kompanije.

Uprkos blagovremenoj i dva puta ponovljenoj pismenoj molbi, predstavnici Metita nisu pre, a ni tokom sastanka, dostavili kopije ugovora koje su zaključili sa Gradom Zrenjaninom i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Predstavnici Građanskog preokreta su ocenili da to nije korak u pravcu dobre komunikacije kompanije Metito s lokalnom zajednicom, jer je sadržina tih ugovora informacija od javnog značaja koja bi trebalo da je dostupna svima.
Zahtev Građanskog preokreta da mu se dostave ti ugovori prethodno je odbio i Grad Zrenjanin.

Sastanak, do kojeg je došlo na inicijativu kompanije Metito, završen je načelnim dogovorom da se komunikacija nastavi, bez obzira na različite stavove o pojedinim pitanjima.