Tvrdnje Linglonga o poštovanju propisa su licemerne

Kompanija Linglong je reagovala na saopštenje Građanskog preokreta o izlivanju otpadnih voda s njenog gradilišta u reku Begej tvrdnjom da će “uvek poslovati po strogim principima, poštujući pravila i regulative i da će strogo voditi računa o zajednici u kojoj posluje”.

Kineska kompanija Linglong gradi svoju fabriku autoguma u Zrenjaninu kršeći veći broj zakona u oblasti građevinarstva, zaštite životne sredine i ljudskih prava.

Pokrajinski građevinski inspektor ustanovio je prošle godine na gradilištu te kompanije izgradnju osam objekata na preko 47 hiljada kvadratnih metara bez građevinske dozvole, što je protivno Zakonu o planiranju i izgradnji i krivično delo.

Fabrika guma Linglong se podiže bez integrisane studije o proceni uticaja na životnu sredinu, što je protivno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu.

Na gradilištu te fabrike ustanovljen je nehumani odnos prema građevinskim radnicima iz Vijetnama, uz sumnju na trgovinu ljudima u cilju radne eksploatacije, što je protivno zakonima Srbije.

Na gradilištu te fabrike utvrđeno je i snimcima potkrepljeno krivično delo zlostavljanje životinja.

U blizini gradilišta te fabrike su stranci u maskirnim uniformama više puta zaskakali novinare i sprečavali ih da se slobodno kreću i obavljaju svoj posao, što je zabranjeno zakonima Srbije.

Linglong je i u svojoj matičnoj državi optužen da je svesno zagađivao životnu sredinu jer mu je fabrička kanalizacija bila tretirana samo u septičkoj jami, nakon čega se mešala s vodom za hlađenje proizvodnih pogona i tako ispuštala u reku Luoshan. Te optužbe je iznelo kinesko ministarstvo za ekologiju i zaštitu životne sredine 2018. godine u svom izveštaju o kršenju mera za kontrolu zagađenja.

Zbog svega navedenog, saopštenje kompanije Linglong da radi u skladu s propisima i da nije opasni zagađivač prirode, predstavlja licemerje veće od njenih gigantskih proizvodnih pogona.