Kazniti odgovorne za nasilje i ponovo odlučivati o GUP-u Novog Sada

Građanski preokret zahteva da Zaštitnik građana i nadležno tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrenu postupke i utvrde koja lica su juče u Novom Sadu primenjivala silu protiv demonstranata.

Ta lica moraju biti kažnjena po zakonu i sprečena u mogućnosti da takvo ponašanje ponove na nekom drugom mestu u budućnosti.

Nema nikakvog opravdanja da se antiteroristički zahvati, primereni savladavanju naoružanog masovnog ubice, primenjuju na građanima koji protestuju zbog usvajanja generalnog urbanističkog plana jednog grada.

Jučerašnji incidenti u Novom Sadu su posledica nespremnosti aktuelne vlasti da praktikuje demokratiju, da uvažava građane i njihove stavove, i da reaguje na njihove institucionalne primedbe. Karakter aktuenog režima vidi se i po sve češćem fizičkom obračunu s neistomišljenicima i terenskoj saradnji policije s batinašima iz kriminalnih krugova.

Ako incidenti u Novom Sadu ne dobiju adekvatan epilog, a to znači ponovnu raspravu i odlučivanje o generalnom urbanističkom planu Novog Sada uz uvažavanje primedbi struke i zainteresovane javnosti, kao i kažnjavanje odgovornih za represiju nad demonstrantima, slične scene ponavljaće se i na drugim mestima, a nasilje će biti sve brutalnije.