Srbijagas dve godine nezakonito naplaćuje gas Zrenjanincima

U novembru 2019. godine, ugovorom između Grada Zrenjanina i JP „Srbijagas“, to javno preduzeće preuzelo je vlasništvo nad distributivnom mrežom prirodnog gasa u Zrenjaninu u zamenu za dug gradske toplane. Ubrzo zatim, i račune za utrošeni gas Zrenjanincima je počelo da ispostavlja JP “Srbijagas”, umesto Gradske toplane.

Tokom prethodne nedelje, domaćinstvima koja u Zrenjaninu koriste gas stigao je dopis kojim ih JP “Srbijagas” obaveštava da je preuzelo distributini sistem i javno snabdevanje prirodnim gasom od Gradske toplane i da je zbog toga “neophodno da korisnici zaključe ugovor o snabdevanju”.

“Srbijagas” se poziva na Zakon o energetici kojim je predviđena obaveza sklapanja ugovora između snabdevača energijom i njenog krajnjeg kupca. Taj zakon važi još od 2016. godine, dakle bio je na snazi i kada je “Srbijagas” preuzeo snabdevanje domaćinstava u Zrenjaninu prirodnim gasom 2019. godine.

Za pohvalu je što “Srbijagas” želi da ubuduće radi po zakonu, ali se postavlja logično pitanje kako je prethodnih dve i po godine naplaćivao gas Zrenjanincima. Očigledno – nezakonito.

U dopisu koji je “Srbijagas” uputio korisnicima gasa u Zrenjaninu stoji da neodazivanje pozivu, odnosno nepotpisivanje ugovora, povlači za sobom obustavu isporuke gasa.

Istovremeno, sadržaj dopisa ne uvažava odredbe Zakona o energetici u delu o zaštiti krajnjih kupaca, koji nedvosmisleno propisuje da ponuđeni uslovi za zaključenje ugovora moraju biti transparentni (čan 300. i 301. Zakona).  O vrsti i kvalitetu usluga koje se mogu posebno ugovoriti, o trajanju ugovora, o uslovima za produženje i raskid, o penalima i rešavanju prigovora u dopisu “Srbijagasa” nema ni reči.

Dopis Srbijagasa: o uslovima ponude i sadržaju ugovora ni reči

Dopis je dostavljan ubacivanjem u poštanske sandučiće, bez lične dostave korisnicima usluge. Takav pristup uglavnom vodi ka polovičnom rezultatu, već viđenom kada je slično pokušala Gradska toplana s korisnicima daljinskog grejanja u Zrenjaninu.