Da li je Linglongu poklonjen i priključak na gasnu mrežu?

Javno preduzeće Srbijagas objavilo je u novembru prošle godine da priključuje Linglong na gasnu mrežu, zbog čega je deo Zrenjanina bio jednog dana bez grejanja.

Želeli smo da proverimo da li je i koliko Linglong platio priključak na gasnu mrežu ili su trošak opet snosili građani plaćanjem iz budžeta, poput izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže za tu kompaniju.

Iz Srbijagasa su odbili da odgovore na to pitanje, pravdajući se potrebom da se za objavljivanje te informacije saglasi i druga ugovorna strana. Takav odgovor je nezakonit i zbog toga je upućena žalba Povereniku za informacije od javnog značaja.

Odgovor JP Srbijagas o priključenju Linglonga na gasnu mrežu

Linglongu je poklonjeno zemljište na kojem gradi fabriku autoguma, a iz budžeta je finansirano i razminiranje tog zemljišta, kao i njegovo komunalno opremanje (put, vodovod, kanalizacija). Opravdana je sumnja da je i priključak na gas ova kineska kompanija dobila besplatno, što znači da su troškove snosili građani.