Aktivni građani – inicijativa koja treba da nas pokrene i uspravi

Dušan Kokot, predsednik Upravnog odbora Građanskog preokreta, najavio je na današnjoj konferenciji za novinare aktivnosti udruženja u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, zbog procene da je dugo trajanje pandemije, pre svega ograničenje okupljanja, kretanja i držanje fizičke distance značajno negativno uticalo na građanski aktivizam, i da se ta nepogoda nadovezala na inače nepovoljne uslove koji se ogledaju u pritiscima izvršne vlasti na svaku kritičku reč, Građanski preokret će pokušati da osnaži učešće građana u javnom životu i odlučivanju o važnim pitanjima.

Detalj s početka konferencije

On je najavio organizovanje nekoliko radionica, nekoliko panel diskusija i izradu interaktivnog veb sajta, sve pod nazivom inicijativa Aktivni građani.

Ideja radionica je da lokalni aktivisti uz eminentne stručnjake iz oblasti građanskih prava nešto novo nauče ili unaprede svoja znanja u oblasti praktičnog ostvarivanja prava koja su im garantovana ustavom i zakonima. Ideja panela je da se otvore debate kojih nema ili ih nema na adekvatan način u institucijama i medijima, a važna su za društvo u kojem živimo. Ideja interaktivne veb aplikacije je da učešće u inicijativi Aktivni građani bude omogućeno i onima koji ne mogu fizički da prisustvuju radionicama i panelima, a imaju dobre ideje i želju da konzumiraju svoja prava.

Aktivni građani će moći da započinju debate, da formulišu predloge, postavljaju ankete i peticije, glasaju za predloge i da efikasno upućuju zahteve organima vlasti. Oni će, ako budu uspešni, oživeti istinski društveni dijalog koji je sada proteran iz skupština i medija. Inicijativa Aktivni građani će se tokom ove i sledeće godine sprovoditi na teritoriji grada Zrenjanina, a želja Građanskog preokreta je da nakon toga zaživi i na nacionalnom nivou.

Inicijativa Aktivni građani treba da nas “razbudi”, pokrene i uspravi nakon dužeg perioda povlačenja pred pandemijom i gušenjem demokratskih tekovina – istakao je Kokot.

Zainteresovani za učešće u ovoj inicijativi mogu da se prijave na adresi aktivnigradjani.rs.

Građanski preokret će nakon godinu dana dodeliti nagradu “najaktivnji građanin” onima koji budu najviše doprineli oživljavanju društvenog dijaloga i učešća građana u javnom životu.