Gradska vlast i kompanija Metito obmanjuju javnost

Gradska vlast Zrenjanina i kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata s kojom je grad sklopio ugovor o izgradnji prečistača otpadnih voda, obmanuli su javnost tvrdnjama da je za to postrojenje završena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i da je u toku proces ishodovanja građevinske dozvole.

“Završeno je projektantsko rešenje, takođe i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, obezbeđeno je finansiranje i trenutno smo u procesu ishodovanja građevinske dozvole” izjavio je Rami Gandur, predsednik izvršnog odbora Metito korporacije nakon sastanka sa Sašom Santovcem, zamenikom gradonačelnika Zrenjanina 16. juna ove godine, a preneli su mediji.
Ta informacija je i dalje na internet sajtu Grada Zrenjanina.

Građanski preokret je proverio u Gradskoj upravi grada Zrenjanina i u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine da li im je kompanija Metito dostavila Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu najavljenog postrojenja i obe institucije su odgovorile negativno.

Nema Studije predate Gradu Zrenjaninu
Nema Studije predate pokrajini

Takođe, uvidom u Centralnu evidenciju objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP) utvrđeno je da kompanija Metito, kao ni njena lokalna ispostava Begej Water d.o.o nisu započeli ni jednu proceduru ishodovanja građevinske dozvole.

Nema predatog zahteva za izdavanje građevinske dozvole

Prilikom potpisivanja ugovora s Metitom, najavljeno je da  Zrenjanin postaje prvi grad u Srbiji u kojem će biti primenjen model javno-privatnog partnerstva u upravljanju otpadnim vodama. Na taj način Zrenjanin nastavlja da bude eksperimentalno mesto za koruptivne poslove u vezi s vodom, s obzirom na to da je i neuspešno postrojenje za prečišćavanje pijaće vode, ugovoreno 2015. godine, bilo prvo iskustvo u Srbiji s privatnim postrojenjem koje se uključuje u vodosnabdevanje.

Ni prilikom ugovaranja izgradnje prečistača otpadne vode, kao ni 2015. godine u slučaju prečistača pijaće vode, nije bilo prethodne stručne analize alternativnih rešenja, javne rasprave, kao ni međunarodnog tendera, već je javnost samo informisana o potpisivanju ugovora s investitorom. Zbog toga, sasvim je opravdana zabrinutost da će se i ovaj posao, poput onog s prečistačem pijaće vode, pretvoriti u veliku ujdurmu i kriminal, bez rezultata u javnom interesu. Sudeći po početnim izjavama zvaničnika grada i investitora, ni u pogledu obmanjivanja javnosti neće biti značajnijih razlika.

Građanski preokret smatra da je Zrenjaninu potreban prečistač otpadnih voda do kojeg će se doći na ispravan način: stručno, transparentno i u skladu s propisima, a ne preko politički oktroisanog investitora i još jednog eksperimenta nad gradom.