Budi i ti građanski uzbunjivač

Počelo je prijavljivanje za učešće u trećoj edukativnoj radionici projekta “Građanski uzbunjivač” koju organizuje Građanski preokret u saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), a koja se održava u subotu, 17. aprila s početkom u 10 časova u prostorijama nevladinih organizacija u Makedonskoj ulici broj 11 u Zrenjaninu.

Cilj ove radionice je da građani nauče kako da istraže i prijave uočeni komunalni ili drugi problem u svom okruženju, kako da formulišu zahtev ili zatraže odgovarajuću informaciju i dokumentaciju od nadležnh institucija. Fokus će biti na iskustvima u Zrenjaninu, ali se saveti i uputstva mogu primenjivati širom Srbije.

Na radionici će biti predstavljena probna verzija veb aplikacije ”Prijavi problem”, pomoću koje je planirano evidentiranje i analiza problema, kao i prikazivanje i izveštavanje o  karakterističnim primerima dobre i loše prakse njihovog rešavanja.

Radionicu će voditi arhitekta Bojan Graovac, sudski veštak i građanski aktivista iz Zrenjanina, koji je pokrenuo inicijativu protiv nelegalne naplate parkiranja od strane JКP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin, dok će veb aplikaciju predstaviti Miodrag Bogunović, član Upravnog odbora Građanskog preokreta.

Bojan Graovac

Prijavite svoje učešće na ovoj radionici tako što ćete uputiti e-mail s naslovom “prijava za radionicu 17. aprila” na adresu: projekti@gradjanskipreokret.rs