Pismo Delegaciji EU: Fabrici da pogleda u realnost

Građanski preokret je uputio pismo Semu Fabriciju, šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji, kojim ga je bliže i detaljnije upoznao s trendovima koji su u suprotnosti s njegovim nedavnim tvrdnjama iznetim na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije da “Srbija ima umerenu do dobru pripremljenost kao funkcionalna tržišna ekonomija”.

Građanski preokret je Fabricija podsetio na kršenje većeg broja propisa i odstupanje od tržišnih principa na primeru odnosa državne vlasti prema kompaniji Linglong koja u Zrenjaninu podiže fabriku automobilskih guma.

Investitor Linglong u Srbiji ima izuzetno privilegovan položaj. Zbog njega se poljoprivredno zemljište konvertuje u građevinsko. Daju mu se bespovratno milioni evra iz državnog budžeta. Dozvoljava mu se gradnja bez zakonitih građevinskih dozvola. Policijom se sprečavaju građani da prisustvuju javnoj raspravi o uticaju njegove fabrike na životnu sredinu. Sve to režimski mediji zataškavaju.

U slučaju Linglonga, na jednom mestu se pokazuju drastična odstupanja Srbije od pravne države, tržišne privrede, slobode medija i poštovanja građanskih prava. Pošto Linglong nije jedini takav slučaj, Građanski preokret je pozivao Fabricija da digne pogled s mrtvih slova u srpskim propisima i pogleda u realnost.