Opasna i neodgovorna saopštenja o ispravnosti vode u Zrenjaninu

Juče je, po drugi put tokom 2020. godine, objavljena vest o navodnoj ispravnosti vode za piće koja se distribuira vodovodnim sistemom Grada Zrenjanina. Radi se o saopštenju preduzeća koje je angažovano od strane gradskog  vodovoda još 2015. godine za uslugu prečišćavanja pijaće vode, a koje do sada ni u jednom trenutku nije uspelo da isporuči vodu ugovorenog i propisanog kvaliteta i kvantiteta.

Preduzeće “Fabrika vode doo”, ranije pod nazivima “Synertech” ili konzorcijum “Zilio” je  09. maja i juče, 01. decembra,  saopštavalo kako je voda koju njihovo postrojenje prečiščava u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti.

Kada se takva saopštenja prenose uz tabloidne i bombastične naslove, a bez jasne napomene da je voda i dalje zabranjena za piće, kao i da njenu ispravnost nisu ustanovile nezavisne laboratorije niti nadležni državni organ – pokrajinska sanitarna inspekcija, građani se dovode u zabludu, a njihovo zdravlje u opasnost.

Primeri neodgovornih i opasnih saopštenja: