Prekinuti sadistički odnos države prema Zrenjaninu

Građanski preokret poziva Narodnu skupštinu Republike Srbije da Zakonom o budžetu za 2021. godinu prekine sadistički odnos prema Zrenjaninu i njegovim stanovnicima i da sredstva koja su predlogom Vlade Srbije planirana za podsticaj privatnih kompanija Linglong i Eseks preusmeri u finansiranje infrastrukturnih radova.

Na tri kilometra od gradilišta Linglonga iz vodovodnih slavina građanima ističe eksplozivni metan, a za rešenje tog problema po saopštenju vlasti “nema sredstava”.
Obilaznica oko Zrenjanina, koja košta kao jednogodišnja novogodišnja rasveta i ukrašavanje Beograda, gradi se više od deset godina i kraj joj se ne nazire.
Svakog meseca u Zrenjaninu na nekoliko mesta pucaju vodovodne cevi koje nisu menjane od šezdesetih godina prošlog veka. Urušava se i fekalna kanalizacija, zbog čega su čitave ulice mesecima zatvorene za saobraćaj.
Svaka kiša koja traje duže od desetak minuta poplavi drumove jer je i kišna kanalizacija ruinirana.

Država je već poklonila Linglongu skoro 100 hektara poljoprivrednog zemljišta i omogućava mu da izvodi građevinske radove bez zakonito stečenih građevinskih dozvola i studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Na osnovu rešenja Komisije za dodelu državne pomoći Republike Srbije, država pomaže kinesku fabriku automobilskih guma u Zrenjaninu sa 83,5 miliona evra. Od toga, nešto više od 7,5 miliona evra je vrednost zemljišta koje je poklonjeno Linglongu, a ostatak bespovratne državne pomoći će biti isplaćen u novcu, u periodu od 2020. do 2026. godine.

Iz budžeta države je tokom 2020. godine izdvojeno i više desetina miliona dinara za preduzeće “Synertech” koje već pet godina neuspešno gradi prečistač vode za piće, a nezakonito je uključeno u sistem vodosnabdevanja u Zrenjaninu.

Predlog Vlade Srbije da se sredstvima iz državnog budžeta i tokom sledeće godine finansiraju politički odabrane kompanije u Zrenjaninu, dok je grad u velikim infrastrukturnim problemima, ne može se nazvati drugačije nego sadističkim odnosom koji mora da prestane.