Studiju Linglonga odbaciti, raditi po zakonu, u interesu građana

Građanski preokret je predao primedbe na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu investitora Linglong koji namerava da izgradi fabriku automobilskih guma u Zrenjaninu.
Tekst primedbi u celini:

Mnogobrojni nerešeni problemi na teritoriji grada Zrenjanina u poslednje dve decenije (16 godina zabranjena voda za piće, nedovoljan pritisak u vodovodnim cevima i višednevna prekidanje vodosnabedanja čitavog grada, konstantan i nesnosan smrad koji dolazi iz “kafilerije”, nepostojanje obilaznice oko grada i drugi problemi) su stvorili ogromno nepoverenje u sve buduće projekte lokalne samouprave u Zrenjaninu od strane građana Zrenjanina, koji ne žele više da budu deo bilo kakvog novog eksperimenta, koji će uticati na pogoršanje njihovog zdravlja. S druge strane, umesto da država podstiče poljoprivrednu proizvodnju i da proizvodnja hrane postane prioritet, što je najlogičnije u Banatu, pod političkim pritiskom Grad Zrenjanin bez prethodnih konsultacija sa stručnom javnošću poklanja 97 hektara najkvalitetnijeg zemljišta (od toga njive 1. i 2. klase na 78ha ili 80%) nosiocu projekta i odlučuje da uvede na velika vrata ”prljave tehnologije”, koje prethodno nisu bile poželjne u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj kao i drugim razvijenim zemljama sveta, pa se opravdano postavlja pitanje zbog čega lokalna vlast iz godine u godinu donosi sve pogubnije odluke po građane Zrenjanina.

Svesno kršeći zakonske propise u prethodnih godinu i po dana (Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) zbog početka izvođenja radova na osnovu izdatog rešenja kojim se odobrava početak radova bez izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu), Nosilac projekta je u okviru prve i druge faze već izgradio kilometarski zid ograde oko buduće fabrike guma i počeo sa izgradnjom ”kompleksa objekata za poslovanje u slobodnoj zoni”, gde nije tražena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, da bi se sada došlo do postojeće treće faze, koja podrazumeva izgradnju ”kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom” i potrebom da se konačno izradi Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. U isto vreme, Nosilac projekta Linglong igra ping-pong i obraća se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi izrade druge Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima na k.p. br.19249 KO Zrenjanin I, o čemu se obaveštava Gradska uprava grad Zrenjanina kao zainteresovani organ, ali ne i građani Zrenjanina kao zainteresovana javnost, čime se ponovo krše zakonski propisi.

Umesto da se prvo izradi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, o tome održi javna rasprava i upozna zainteresovana javnost, sve se radi netransparentno i parcijalno, uz pomoć i podršku države za izmenu zakonskih propisa, koji će omogućiti da građevinske dozvole izdaje malo Pokrajina malo Grad Zrenjanin, samo da bi se udovoljilo kineskom investoru i prvo izgradila najveća fabrika guma na Balkanu, a zatim tek davala saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu?!

Što se tiče izrađene Studije, ona ima veliki broj manjkavosti, koje mišljenje jednog udruženja ne može sve u potpunosti ni da obuhvati, ali ono što bismo posebno izdvojili je sledeće:

 1. S obzirom na to da je ukupan proizvodni kapacitet svih pogona projektovan za proizvodnju 13,62 miliona pneumatika godišnje, to će podrazumevati svakodnevno dopremanje repromaterijala i pomoćnih sredstava i otpremanje gotovih proizvoda iz fabrike (340 dana godišnje, 24h/dan u 3 smene) isključivo pomoću velikih kamiona-šlepera, koji će zagađivati vazduh izduvnim gasovima i stvarati nesnosnu buku na prilazu fabrici, a imajući u vidu da je na području Specijalnog rezervata prirode ”Carska Bara” evidentirano prisustvo 240 vrsta ptica, zbog čega je ovo područje i proglašeno za Ramsarsko područje tj. upisano je u UNESCO listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (što se navodi i na 44.strani Studije u poglavlju 2.6.2 Fauna), opravdano se postavlja pitanje ugrožavanja postojećeg višegodišnjeg uspostavljenog eko sistema.
  S tim u vezi, imamo dva pitanja:
  a) Šta nameravate da učinite da do toga ne dođe odnosno na osnovu čega se procenjuje da navedenih 240 vrsta ptica koje spadaju u pokretljive vrste (od kojih 207 vrsta pripada strogo zaštićenim vrstama prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva) neće oterati buka više stotina kamiona, koji će svakodnevno dolaziti i odlaziti iz fabrike guma?
  b) Da li planirate da se povežete sa udruženjima građanima na teritoriji grada Zrenjanina koja se bave zaštitom životne sredine, formirate odgovarajuće stručno-ekološke timove i u saradnji sa njima pratite da li je došlo do ugrožavanja postojećeg višegodišnjeg uspostavljenog eko sistema, a zatim o tome redovno izveštavate javnost?
 2. Imajući u vidu da se ”Najbliže stambene jedinice predmetnoj lokaciji nalaze u seoskom naselju Ečka, na oko 700m južno od granica predmetne radne zone, izgrađeni kao objekti individualne stambene gradnje” (14.strani Studije, 1.pasus), obrazložite nam detaljno:
  a) na koji način ćete meriti emisije neprijatnih mirisa u vazduh iz fabrike guma,
  b) koliki će biti stepen zagađenja vazduha izduvnim gasovima preko 100 velikih kamiona-šlepera dnevno, koji će stvarati i nesnosnu buku na prilazu fabrici,
  v) da li postoji mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi, a posebno onih sa respiratornim problemima, prilikom ispuštanja zagađujućih čestica iz planirane fabrike guma i
  g) da li će postojati mogućnost automatskog uzbunjivanja zaposlenih u neposrednoj blizini radne zone ”Jugoistok” kao i okolnog stanovništva u slučaju štetnih emisija u vazduhu prouzrokovanih planiranim ukupnim proizvodnim kapacitetom fabrike ?
 3. Kako je na 94.strani Studije navedeno: ”imajući u vidu da na predmetnom području nije obezbeđeno snabdevanje vodom, predviđa se priključenje na gradsku vodovodnu mrežu povezivanjem na sistem radne zone ”Jugoistok I” na severu. S obzirom na činjenicu da JKP ”Vodovod i kanalizacija” često nije u stanju da obezbedi odgovarajući pritisak u vodovodnim cevima, posebno u zgradama i rubnim delovima grada, i da je u narednom periodu zbog nedostatka dovoljne količine vode za stanovništvo potrebno iskopati četiri nova bunara i obezbediti veliki broj pumpi za vodu, detaljno nam odgovorite na jednostavno pitanje:
  Kako će se priključivanje ovog gigantskog postrojenja na „postojeću gradsku vodovodnu mrežu“ odraziti na vodosnabdevanje stanovništva grada Zrenjanina i okolnih naseljenih mesta, ako izvesno nema dovoljno vode za potrebe građana Zrenjanina ?
 4. Na 52.strani Studije u poglavlju 2.10.3. Elektroenergetska infrastuktura u 3.pasusu je navedeno: ”Osnovna karakteristika svih delova elektroenergetskog sistema je izrazita tehnološka zastarelost, kao i trenutno zabrinjavajuće i dugoročno neprihvatljivo tehnološko stanje sa stanovišta zaštite životne sredine”.
  Imajući u vidu gore navedeno:
  a) Detaljno nam objasnite šta građani Zrenjanina mogu očekivati od fabrike guma sa stanovišta zaštite životne sredine, ukoliko su svi delovi elektroenergetskog sistema izrazito tehnološki zastareli i ukoliko je zabrinjavajuće i dugoročno neprihvatljivo tehnološko stanje?
  b) Na koji način nameravate da prevaziđete navedene probleme, jer to nije obrazloženo u Studiji?
 1. Na 143.strani Studije je navedeno: ”Glavnu opasnost u proizvodnim pogonima predstavljaju potencijalni požari čiji efektni mogu biti toplotno zračenje i toksičnost produkata sagorevanja, sa potencijalno smrtnim ishodom po ljude, negatinim uticajem na životnu sredinu usled emisije u vazduh produkata sagorevanja (suspedovane materije, SOx, NOx, CO, čađ i pepeo) ”.

Početkom avgusta u glavnom gradu Libana, Bejrutu, dogodila se stravična eksplozija lučkog skladišta u kojem se nalazilo 2.700 tona veoma zapaljivog amonijum–nitrata, pri čemu je život izgubilo više od 150, a povređeno preko 5.000 ljudi. Ovaj događaj obavezuje sve kompanije da dodatnu pažnju posvete bezbednosti i zdravlju ljudi i uticaju na životnu sredinu, pa s tim u vezi postavljamo sledeća pitanja:
a) Kakve mere protivpožarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene ćete preduzeti da ne dođe do smrtnih ishoda po ljude kao i negativnog uticaja na životnu sredinu usled emisije u vazduh produkata sagorevanja?
b) Imajući u vidu da je navedenim činjenicama građanima Zrenjanina jasno stavljeno do znanja šta ih sve može očekivati u vezi rada fabrike guma, odgovorite nam da li će proizvodni proces uticati i kako na kvalitet vazduha odnosno da li će se doći do zagađenja vazduha i kakvog?
v) Na koji način planirate da vršite merenja emisije eventualnih neprijatnih mirisa i zagađujućih čestica u vazduh produkata sagorevanja (suspedovane materije, SOx, NOx, CO, čađ i pepeo)?
g) Gde će tačno biti postavljena merna mesta sa senzorima za detekciju potencijalnih neprijatnih mirisa i opasnih supstanci u vazduhu i na koji način će građani to moći javno, blagovremeno i transparentno da kontrolišu?

Na osnovu svega navedenog, smatramo da izrađivač studije nije u potpunosti analizirao sve parametre u Studiji i eliminisao najvažnije rizike po zdravlje stanovništva i životnu sredinu u pogledu obima i kvaliteta.

S obzirom na to da odluka Tehničke komisije mora biti usmerena na interes javnosti, to znači da se Studija o proceni uticaja na životnu sredinu MORA OBAVEZNO izraditi kao celina, a da se zahtev podnet Gradskoj upravi grada Zrenjanina mora odbaciti jer se nosilac projekta Linglong u isto vreme obratio Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade druge Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje miksera za proizvodnju gume svog fabričkog kompleksa, odnosno da ovom Studijom o kojoj se izjašnjavamo nije obuhvaćeno celo postrojenje.

Izričito zahtevamo da se u potpunosti poštuju postojeći zakonski propisi iz oblasti zaštite životne sredine i ne dozvoli neodgovorno i bahato ponašanje nosioca projekta ”Linglong International Europe” D.O.O. Zrenjanin. S tim u vezi, tražimo od Tehničke komisije da radi isključivo profesionalno i po savesti, a ne po političkim direktivama na štetu građana Zrenjanina i Republike Srbije, jer šteta koja može biti naneta predmetnim projektom i puštanjem u rad fabrike za preradu i proizvodnju guma može biti dugoročna i nemerljiva na samo po Grad Zrenjanin već i po mnogo šire područje.