Javna rasprava o Linglongu se pretvorila u farsu

Gradska uprava grada Zrenjanina nije dozvolila zainteresovanoj javnosti da učestvuje u javnoj raspravi o Studji o proceni uticaja na životnu sredinu kineske fabrike guma Linglong.

Broj mesta u sali bio je ograničen na 30, a polovinu su zauzeli predstavnici kompanije Linglong i članovi tehničke komisije Gradske uprave. Preostala mesta zauzeli su predstavnici medija, tako da je za građane ostalo manje od deset sedišta.

Oko stotinak ljudi ostalo je isped Gradske kuće i u holu Skupštine grada. Nakon što su sprečeni da uđu, u velikom broju su predali podneske pisarnici Gradske uprave kojima su ukazali na nezakonito ponašanje organizatora javne rasprave.

Na javnu raspravu su pokušali da uđu građani i predstavnici strukovnih udruženja iz Beograda, Niša, Požarevca, Bečeja, Novog Sada, Vrbasa i drugih mesta.

Uprkos očiglednom propustu u organizaciji skupa koji je rezultirao nezakonitošću čitavog postupka, Gradska uprava je ipak počela raspravu. Od predviđena dva sata rasprave, sat i četrdeset minuta utrošio je predstavnik investitora koji je predstavljao studiju, dok je građanima ostavljeno dvadeset minuta.

Ivan Živkov, sociolog i član Upravnog odbora Građanskog preokreta se prvi javio za reč.

Istakao je da je format rasprave protivan Zakonu o zaštiti životne sredine, da je organizator morao da obezbedi adekvatan prostor u kojem bi stali svi koji žele da prisustvuju. Živkov je zaključio da će svaki akt donet u nezakonitoj proceduri takođe biti nezakonit i pre ili kasnije poništen. Zatim je pozvao prisutne da napuste “farsu”.

Ivan Živkov na “javnoj raspravi” – amaterski snimak

Gradska uprava je naknadno, nezvanično, putem portira, obavestila one koji se nisu razišli da će nakon prve runde rasprave, održati i drugu.