Zrenjanin krši zakon i krije informacije o Linglongu

Gradska uprava Grada Zrenjanina objavila je 17. aprila u lokalnom listu “Zrenjanin” obaveštenje o podnetom zahtevu kineske kompanije Linglong za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu. Gradska vlast je tada dala rok od deset dana da zainteresovani mogu putem elektronske pošte da dostave mišljenje o tom zahtevu.

Građanski preokret je 6. maja uputio zahtev za pristup informaciji od javnog značaja Gradu Zrenjaninu, tražeći odgovor na pitanje koliko je gradskoj upravi pristiglo mišljenja o potrebi da investitor Linglong izradi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Grad Zrenjanin nije odgovorio u zakonskom roku, zbog čega je podnet prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja.

Podsećamo, svaki organ vlasti je dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. U posebnim slučajevima, dužan je da u roku od 7 dana obavesti tražioca informacije da mu je potreban duži rok da odgovori na zahtev. Takođe, najkasnije u roku od 15 dana svaki organ vlasti mora da donese rešenje ukoliko odbija zahtev i da to odbijanje pismeno obrazloži.

Gradska vlast Zrenjanina se ignorisanjem zahteva odlučila da flagrantno krši zakon, a da od javnosti skriva informaciju koliko je među građanima rasprostranjena bojazan da će najavljena fabrika automobilskih guma kompanije Linglong biti opasna po zdravlje i životnu sredinu.