Hitno osloboditi Jovanu Popović

Zahtevamo hitno puštanje na slobodu građana za koje nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za pritvaranje i dosledno poštovanje njihovog prava na pravično suđenje koje se ne može oduzeti ili ograničiti ni u vanrednom stanju.

Poseban problem predstavlja pritvaranje novinara i građana pod optužbom za krivična dela kao što su izazivanje panike, širenje lažnih vesti i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. To ne sme da bude zloupotrebljavano za obračun sa političkim protivnicima. Slučaj Jovane Popović, studentkinje iz Kikinde, nedvosmisleno ukazuje na jednu takvu zloupotrebu.

Vanredno stanje treba da prate isključivo mere koje su u neposrednoj vezi sa ostvarenjem cilja zbog koga je uvedeno, a to je suzbijanje pandemije. Mere usmerene na afirmaciju aparata državne sile, jačanje izvršne vlasti, pokoravanje sudske vlasti izvršnoj i progon političkih protivnika ne doprinose cilju zbog kojeg je vanredno stanje uvedeno.

Pritvor je najteža mera koja se može izreći osobama za koje nije dokazano postojanje krivičnog dela i njihova krivica. S obzirom na to da je reč o lišenju slobode onih koji nisu osuđeni pravnosnažnom sudskom odlukom, radi se o najznačajnijem zadiranju u prava i slobode građana. Za meru pritvora neophodno je, sem osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo, postojanje i ispunjenje dodatnog uslova, kao što su opasnost od bekstva, opasnost od ponavljanja dela ili mogućnost nanošenja štete dokazima, čega nema u slučaju Jovane Popović.

Udruženja:
Jasno i glasno (Požarevac)
Građanski preokret (Zrenjanin)
Pravo na pravo (Niš)
Lokalna alternativa (Vrbas)
Samo lokalno (Bečej)